Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.56.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 20 KWIETNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 16.02.2022 r. oraz 16.03.2022 r.
3. Wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli.
4. Bieżąca sytuacja placówek oświatowych związana z kryzysem uchodźczym.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dn. 16.02.2022 r. oraz 16.03.2022 r.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.02.22 przyjęto w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.03.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Pytań nie zgłoszono.


Ad. pkt. 4.
Bieżąca sytuacja placówek oświatowych związana z kryzysem uchodźczym.


L. Rogaś – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

M. Żylik – powiedział, że w tej chwili brakuje środków na działania, jakie wykonuje Miasto i pracownicy szkół. Ci ludzie pracują dodatkowo, i jest to ciężka praca. Radny zapytał o subwencję: czy uczniowie w oddziałach przygotowawczych będą mieli taką samą subwencję, jak w oddziałach ogólnych? Kiedy zostaną uruchomione dodatkowe 4 godziny dla dzieci? I czy są na to pieniądze?

L. Rogaś – wyjaśniła, że na każde dziecko w oddziale przygotowawczym jest b. wysoka dotacja. To zapowiedź sporej subwencji, która wystarczy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Z kolein subwencja na oddziały ogólnodostępne jest na poziomie standardu A, co wystarcza na ok. 60% kosztów. W związku z tym Wydział stara się nie tworzyć nowych oddziałów, tylko dopisywać te dzieci do już istniejących klas.

U. Pańka – uznała, że należy zastanowić się nad tym, jak można skompensować finansowo okres pandemiczny i pracy w ostatnich miesiącach. Nie tylko nauczycielom i dyrektorom, ale i pracownikom administracji i obsługi, oraz pracownikom Wydziału Oświaty. Radna wyraziła też zaniepokojenie tym, że do tej pory nie wpłynęły pieniądze na te dodatkowe zadania. Martwi się też poziomem edukacji: w 30 osobowej klasie, bez podziału na grupy, np. w nauczaniu języka obcego. Zapytała także, czy do kasy Miasta wpłynęły już środki z subwencji?

L. Rogaś – ad. subwencja wyjaśniła, że Miasto do tej pory nic nie dostało. Powinno otrzymać 1,6 mln zł co miesiąc, tylko za dzieci dopisywane do klas. Subwencja na podwyżki dla nauczycieli także jeszcze nie przyszła. I nigdy jeszcze nie wystarczyła na pokrycie faktycznych kosztów. Ad. Nauczanie języków obcych powiedziała, że dobrze sprawdzającym się rozwiązaniem jest tworzenie zajęć międzyoddziałowych, zgodnie z poziomem znajomości języka.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


A Grenda – zapoznała radnych z pismem Wydziału Oświaty w sprawie wytypowania przedstawiciela Komisji Edukacji do prac w Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta (załącznik nr 5).

U. Pańka – zaproponowała radnego M. Żylika.

M. Żylik – wyraził zgodę.

W związku z powyższym Komisja, przez aklamację, wytypowała radnego Żylika do prac w Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/04/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/05/18 14:43:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/05/18 14:43:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/10 11:47:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/21 11:12:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/12 14:24:24 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/12 12:45:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/12 12:33:40 nowa pozycja