Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.17.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 6/21 - w spr. zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- w spr. nadania nazwy ulicy "Upalnej" i ulicy "Zorzy Polarnej".
4. Informacja Dyrektor Wydziału Kultury nt. konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza w Szczecinie.
5. Plan pracy Komisji na rok 2021.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.12.20 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 6/21 - w spr. zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- w spr. nadania nazwy ulicy "Upalnej" i ulicy "Zorzy Polarnej".


Projekt uchwały Nr 6/21 w spr. zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

P. Bartnik – przypomniał, że największa biblioteka w Śródmieściu, przy pl. Adamowicza, będzie likwidowana. Śródmieście zostanie bez ważnej placówki.

P. Słowik – Ma wiedze, że ta filia będzie przeniesiona w obszar Starego Miasta.

P. Bartnik – obawia się, że znalezienie w Centrum Miasta tak dużego kubaturowo obiektu nie będzie proste.

D. Jackowski – powiedziała, że mamy szansę postawić nową bibliotekę. Na Starym Mieście rozpoczyna się procedura budowy przychodni z miejscami parkingowymi i pomieszczeniami biurowymi. Komisja może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta, by tam, na ul. Staromłyńskiej, zrealizować nową siedzibę biblioteki.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że brakuje dyskusji nad koncepcją rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzisiaj, likwidując biblioteki, dryfujemy po omacku, nie znając planów ani możliwości Miasta. Radna nawiązała do wypowiedzi dyr. Leszczyńskiej dot. szafek z książkami na szczecińskich osiedlach (bookcrossing) Zapytała, czy będą się one wpisywać w system? Czy będzie to rozwijane w sposób systemowy? Czym będziemy się kierować, tworząc nowe punkty? Czy przewidywana jest promocja tej aktywności? Jakie SA plany na przyszłość? Przypomniała, że mamy polskiego przedstawiciela odpowiadającego za ten rodzaj aktywności społecznej. Zapytała również o to, jaki będzie charakter filii przy pl. Matki Teresy z Kalkuty oraz poprosiła o zapewnienie, że filia „Nad Odrą” będzie się wpisywała ze swoją działalnością we współczesne rozumienie małych filii bibliotecznych i stanie się mikrocentrum aktywności lokalnej

P. Słowik – przypomniał, że bokcrossing realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego a nie – w ramach sieci MBP.

U. Pańka – przypomniała, że dotychczasowe zgody radnych na likwidację filii MBP dotyczyły obiektów niedziałających, niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, niecieszących się zainteresowaniem czytelników.

J. Leszczyńska – powiedziała, że filia nr 7 będzie największą, jeśli chodzi o powierzchnię, filią MBP. Oprócz typowych funkcji bibliotecznych, będzie ona małą instytucją kultury, Będą tu m.in.: czytelnia, sala do gier, sala dla ok. 100 osób na spotkania  autorskie i kameralne wydarzenia. Filia nr 46 do końca marca będzie remontowana przez ZBiLK, potem rzez MBP. Znając ogromne zapotrzebowanie lokalnej społeczności, z pewnością stanie się miejscem spotkań i warsztatów.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, ze szanuje dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie zmienia to jednak faktu, ze mamy niewiele ponad 30 filii bibliotecznych w jednym z najrozleglejszych miast w Polsce. Dużo filii likwidujemy, nie wiedząc, gdzie powstaną nowe. Tak nie wolno robić. Dlatego będzie głosowała przeciwko tej uchwale. Przypomniała, że po rozwiązaniu umowy ze spółką, która wynajmuje budynek przy pl. Adamowicza, miało być wszystko wiadome. Zapadła jednak głucha cisza. Prosi o aktualne informacje na ten temat.

P. Słowik – powiedział, że mamy plany, wiemy jakie filie powstają, jakie nie powstają.

M. Żylik – ad. biblioteka na Wrzosowych Wzgórzach: radny poprosił o zapewnienie, że ta filia zostanie zachowana.

P. Bartnik – przypomniał o Książnicy Pomorskiej: ona również tworzy sieć bibliotek w Szczecinie. Nie można o niej zapominać.

P. Słowik – kończąc dyskusję poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/21.

W głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 27/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna)

zaopiniowano pozytywne w głosowaniu: za – jednogłośnie. 

Projekt uchwały Nr 28/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej)

zaopiniowano pozytywne w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Informacja Dyrektor Wydziału Kultury nt. konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza w Szczecinie.


J. Leszczyńska – poinformowała, że do ogłoszonego konkursu zgłosiło się 5 kandydatów. Z uwagi na braki formalne konkurs nie został rozstrzygnięty. Zostanie ponownie ogłoszony jeszcze w styczniu. Intencją urzędu jest rozszerzenie dostępu do tego ogłoszenia: zostanie ono zawieszone także na stronach ogólnopolskiego czasopisma oraz portalach poświęconych kulturze. Od 1 stycznia obowiązki dyrektora jednostki pełni p. Jagoda Kimber. W nowym ogłoszeniu zostanie wprowadzona zmiana polegająca na wymogu 4 a nie 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury.

R. Stankiewicz – zapytał, czy jest rozważany kandydat spoza Polski?

J. Leszczyńska – powiedziała, że jeśli spełni wymagania – zapraszamy.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że w lipcu ub. roku by się nie spieszyć, bo otwarcie tej instytucji nastąpi najwcześniej w styczniu. Mówiono wówczas, że nastąpi to we wrześniu. Cała ta historia pokazuje nieporadność Miasta w zarządzaniu tak wyjątkową instytucją. Radna nie rozumie, dlaczego osoby z ogromnym dorobkiem zostały odrzucone w niejasnych okolicznościach. Ma nadzieję, że ten konkurs będzie naprawdę otwarty. Że upublicznione zostaną osoby kandydatów oraz ich koncepcje pracy. Radna zachęciła, by w składzie komisji konkursowej znaleźli się członkowie Rady Programowej, a nie tylko urzędnicy. Zapytała, jaki będzie teraz charakter pracy tej instytucji, np. w kontekście ubiegania się o środki zewnętrzne.

J. Leszczyńska – przypomniała, że konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ kandydaci nie mogli przystąpić do drugiego etapu konkursu ze względu na braki formalne. Ad. funkcjonowanie Willi Lentza – powiedziała, że p. Kimber pełni funkcję od 1. stycznia. Pandemia nadal istnieje, spowalniając kwestie organizacyjne. P. Kimber ma doświadczenie, by sprawy te „domknąć”.

P. Bartnik – powiedział, że wymóg 4 lat ogranicza dostęp do konkursu ludziom młodym, zdolnym kandydatom.

E. Łongiewska – Wijas – zgodziła się z radnym Bartnikiem. Zaproponowała obniżenie stażu pracy do 3 lat.

U. Pańka – zaproponowała, by uwzględnić kandydata, który pracował w instytucji, a pełnił funkcję 3-4 lata.


Ad. pkt. 5.
Plan pracy Komisji na rok 2021.


P. Słowik – przedstawił radnym plan pracy Komisji na rok 2021 – załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesino.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/02/25 13:00:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/02/25 13:00:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/01/18 12:59:24 nowa pozycja