Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.39.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 23 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Uchwała dot. nazewnictwa ulic.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


|Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Uchwała dot. nazewnictwa ulic.


Przewodniczący Komisji B. Baran - nawiązując do posiedzenia komisji Kultury z dnia wczorajszego , która przedstawiła poprawki do projektu uchwały nr 45 (wersja z dnia 15 lutego br.) polegające na modyfikacji załącznika, gdzie w pkt. 3 dodajemy „klub radnych” oraz zmieniamy kolejność podmiotów uprawnionych do składania wniosków o nadanie lub zmianę nazwy ulicy ; w pkt. 10 załącznika „otwieramy” katalog osób powołanych do prac w Zespole Nazewnictwa Miejskiego poprzez dodanie słów „między innymi” przed zapisem „osoby z grona znawców”, oraz dodać do katalogu „znawców kultury i sztuki” – zgodnie z projektem uchwały stanowiącym złącznik nr 3 do protokołu. Wniosek odrzucony przez  Komisje Kultury dot. dopisania do podmiotów uprawnych do składania wniosków o nadanie lub zmianę nazwy ulicy „grupy mieszkańców” wraz z określeniem liczby osób wchodzących w jej skład.

Radny W. Dzikowski- nie zgadza się z tym, aby z inicjatywą uchwałodawczą występował Zespół Nazewnictwa Ulic, jego zdaniem winien być tylko ciałem doradczym dla komisji.

Radna S. Biernat- uważa, iż zespół również miał być ciałem doradczym, dlaczego dajemy możliwość Klubowi Radnych występowania z wnioskiem skoro takie uprawnienie ma  grupa 4 radnych?

Radny Ł. Tyszler- wnioski komisji kultury są kosmetyką, do zapytania radnej S. Biernat wyjaśnił, iż zgłoszenie wniosku przez klub jest łatwiejsze do zorganizowania, podpisuje tylko jedna osoba a nie grupa radnych.

Radca Prawny J. Martyniuk-Placha- nawiązując do wniosków zgłaszanych przez KK są to  zmiany "kosmetyczne",  z punktu widzenia formalno - prawnego, nie wnoszące nic w przedmiotową uchwałę, decyzją KBPiS  będzie ich przyjęcie bądź nie.

Przewodniczący Komisji B. Baran – poddał pod głosowanie poprawki do projektu uchwały :

1.   dopisanie klubu radnych do wnioskodawców w pkt. 3  załącznika uchwały za- 5 , wstrzym.- 4,  przeciw-0 – wniosek przeszedł

2.   wykreślić zespół ds. nazewnictwa ulic ( pkt. 3 pkt. złącznika do uchwały)

          za- 5, przeciw-1, wstrzym.- 2 wniosek przeszedł

Radny Ł. Tyszler- w chwili obecnej tworzymy nowy projekt uchwały nieprzygotowany na sesję, komisja pracowała już na tą uchwała na swoich trzech posiedzeniach, proponuje przedłożyć na dzisiejszą sesje RM swój pierwotny projekt zarejestrowany pod nr 45/2021

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 (jednogłośnie) przyjęła wniosek radnego Ł. Tyszlera.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgloszono.

 

 


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/03/09 09:46:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/03/09 09:46:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/08 12:24:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:25:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:04:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:03:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:02:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:01:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:00:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 08:46:22 nowa pozycja