Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.22.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bezpieczeństwo mieszkańców wizja lokalna przejścia przez torowisko przy ul.Chopina.
4. Nazewnictwo ulic - godz. 11.15.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za- 5 jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 18.11. br ,
  • za- 4, wstrzym.1  przyjęła protokół z dnia 09.12. br ,


Ad. pkt. 3.
Bezpieczeństwo mieszkańców wizja lokalna przejścia przez torowisko przy ul.Chopina.


Komisja udała się na ul. Chopinia w celu wizytacji powstałego nielegalnego przejścia przez tory kolejowe ( na wniosek radnej Marii Myśliwiec). W trakcie rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych ustalono, iż przejście powstało w skutek wyłomu w nowopostawionym płocie przez jedną ze wspólnot, które mają wybudowane bloki w pobliżu przejścia. Służby Ochrony Kolei monitorują ten teren jednak nikt nie może cały dzień czuwać tylko w tym rejonie. Przedstawiciel PLK podkreślali, iż nie mają obowiązku grodzenia na całej trasie kolejowej, obawia się iż plan budowy kładki jest niemożliiwy z uwagi na zbyt bliskie skrzyżowanie. proponuja postawienei tablic ostrzegawczych.   Obecnie linia jest modernizowana w ramach  Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Obecny na posiedzeniu dzielnicowy z tego rejonu zaproponował wykonanie nasypu tzw. ”uskoku”, które uniemożliwi przechodzenie przez to przejście, remont dziury w płocie nie przyniesie efektów, bowiem zostanie kolejny raz zdewastowany.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski zaproponował, aby wiążące decyzje w sprawie podjąć na jednym kolejnych posiedzeń komisji w UM.


Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic - godz. 11.15.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic

  • nadania nazwy Leśne Ogrody – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców (kontynuacja wniosku z poprzedniego posiedzenia) - załącznik nr 3  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– jego zdaniem należy się zastanowić nad nadaniem w tytule określenia " Leśne” bowiem mamy już kilka nazw ulic w Szczecinie z wyrażeniem „Leśne…”.

W związku z powyższym Komisja na wniosek  Przewodniczącego Komisji postanowiła poszukać innej nazwy dla tego fragmentu drogi – opiniowanie przenieść na kolejne posiedzenie komisji.

projekt uchwały nr  411/19 w sprawie  zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Auschwitz) – pismo IPN w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny W. Dzikowski- zmiana jest szalenie delikatna, zaproponowana nazwa ulicy „Ofiar Auschwitz” nie jest jednoznaczna dla tożsamości Polaków. Zawsze jest przeciwny zmianie jakiejkolwiek nazwy ulicy. Zastanówmy się w Klubach nad zmianą nazwy na całkiem odmienną.

Radna S. Biernat -  brzmienie Ofiar Auschwitz jest zbyt trudne dla dzieci , jak one napiszą poprawne swój adres?

Radny M. Pawlicki- rozumie genezę zaproponowanej zmiany przez IPN, ofiary holokaustu skrzywdzone zostały w Auschwitz a nie w Oświęcimiu.     

Radna M. Myśliwiec – nie podoba się jej ta zmiana ze względów na piśmiennictwo.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski-- jest przeciwny zmianie Ofiar Oświęcimia na Ofiar  Auschwitz , być może warto uhonorować św. Maksymiliana Maria Kolbe, który oddał bohatersko życie w Auschwitz.

Komisja w wyniku głosowania: za 1, przeciw- 3, wstrzym.- 3 zaopiniowała  negatywnie projekt uchwały.

  • nadanie nazwy ulicy  "Wichrowa " –  zgodnie z wnioskiem właścicieli działki drogowej – załącznik nr 5  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek, stanowisko przedstawione w formie pisemnej stanowi  załącznik.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy " Wichrowa". Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii a także do Rady Osiedla Osów.

  • nadanie nazwy " plac Gryfitów " –  zgodnie z wnioskiem wieczystego użytkownika działki drogowej – załącznik nr 6  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek, jednakże winien on być  zawężony do działki 2/8 z obrębu 1083, stanowisko przedstawione w formie pisemnej stanowi  załącznik.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy " plac Gryfitów". Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii a także do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski  -  poinformował o piśmie skierowanym do komisji RO Wielgowo Sławociesze Zdunowo w sprawie  zagrożenia dla dzieci i młodzieży w drodze do SP nr 13 w Szczecinie.- załącznik nr 7 do protokołu.

Radny W. Dzikowski- sprawa jest szalenie ważna prosi komisję o wizję lokalną.

Komisja przyjęła przez aklamację ww. wniosek, termin wyjazdowego posiedzenia komisji styczeń 2020.   
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/01/21 13:12:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/01/21 13:12:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/02 14:37:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/10 14:42:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/10 14:10:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/09 13:44:34 nowa pozycja