Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.30.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wprowadzenie w Szczecinie "Karty Mieszkańca".
4. Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR dla podmiotów spoza Szczecina.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.29.2020 z dn. 23.11.2020 r.

Za - 7 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Wprowadzenie w Szczecinie "Karty Mieszkańca".


Radny Łukasz Kadłubowski - przedstawił prezentację dot. inicjatywy wprowadzenia w Szczecinie "Karty Mieszkańca" (stanowi zał. na 3 do protokołu).

Radny Marcin Biskupski - wyraził aprobatę dla przedstawionej incjatywy. Szczecin wzorem innych miast powinien wprowadzić takie rozwiązanie.

Radny Przemysław Słowik - zapytał, ile czasu potrzeba na wprowadzenie w Szczecinie takiej karty?

Radna Dominika Jackowski - powiedziała, że projekt broni się sam i najprawdopodobniej wszyscy Radni go popierają. Pytanie tylko, kiedy możemy wprowadzić w życie ten pomysł?

Radny Mirosław Żylik - zauważył, że Karta daje mieszkańcom przywileje, które mogą skutkować zmniejszeniem dochodów Miasta i nad tą kwestią należałoby się także pochylić.

Radny Łukasz Kadłubowski - odpowiedział, że koszty funkcjonowania Karty są uzależnione od przyjętego modelu i trudno czynić przewidywania. Przywołał jednak przykład abonamentów w komunikacji miejskiej, których wprowadzenie przyniosło korzyści dla Miasta oraz przykłady innych polskich miast. Proponowane rozwiązania mogą nakłonić mieszkańców do rozliczania swoich podatków w Szczecinie. Podsumował, że potencjalne koszty wprowadzenia Karty w dłuższej perspektywie zwrócią się z zyskiem.

Radny Marcin Biskupski - zwrócił uwagę na to, że wpływy z Karty zasilą budżet bieżący Miasta, czyli tą część budżetu, która w obecnych czasach stwarza najwięcej problemów.

Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin - powiedział, że inicjatywa wpisuje się w kierunek, w którym Miasto chce się rozwijać. Przypomniał, że obecnie funkcjonuje Szczecińska Karta Aglomeracyjna, Szczecińska Karta Rodzinna oraz Szczecińska Karta Seniora. Zwrócił uwagę na przeszkody, z którymi będzie musiało zmierzyć się Miasto: porozumienia z gminami ościennymi, technologiczne zasady funkcjonowania karty i wyposarzenie podmiotów Miasta w terminale, zmiany funkcjonalności w obecnie istniejących systemów. Od strony finansowej jest to zatem także ważna decyzja, ponieważ sam proces jest skomplikowany. Niemniej jednak, sam efekt może przynieć korzysci budżetowe dla Miasta.

Radny Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji - wyjaśnił, że intencją jest wprowadzenie Karty, która będzie konsolidowała te wszystkie funkcjonalności.

Radny Łukasz Kadłubowski - powiedział, że ma świadomość, że jest to skomplikowany proces, dlatego tak ważne jest czerpanie z doświadczeń innych miast. Dzisiejsza dyskusja będzie wstępem do dalszych starań o wprowadznie takiego rozwiazania. Zaproponował zorganizowanie spotkania z miastami, które taki system wprowadziły.


Ad. pkt. 4.
Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR dla podmiotów spoza Szczecina.


Radny Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji - dokonał wprowadzenia w tematykę punktu. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta wprowadzono symboliczną odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych. System ten dobrze funkcjonuje, jednak pojawiają się sytuacje, że kluby szczecińskie muszą ustąpić miejsca klubom spoza Szczecina.

Artur Brończyk - poinformował, że problem dotyczy boisk do piłki nożnej. Kluby spoza Szczecina płacą takie same stawki jak kluby ze Szczecina, pomimo tego, że szczecińskie kluby odprowadzają do Miasta podatki. Przywołał sytuacje, w których szczecińskie kluby wyjażdżały do Goleniowa ze względu na pełne obłożenie tutejszych obiektów. Tam funkcjonuje system, w którym kluby spoza gminy płacą więcej. Może powinniśmy zastosować takie rozwiązanie w Szczecinie?

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - poinformował, że do dnia dzisiejszego nie pojawiły się podobne głosy oraz sygnały o problemach z dostępnością obiektów. Pierwszeństwo mają kluby szczecińskie.

Marek Gąsior - Zastępca Dyrektora MOSRiR - poinformował, że przy tworzeniu cennika toczyły się dyskusje nad wprowadzeniem niższych cen dla klubów szczecińskich, jednak okazało się, że prawo nie pozwala na takie działania. Nie można różnicować cen dla takich samych podmiotów, wyłącznie ze względu na to, skąd są. Ponadto poinformował, że kluby spoza Szczecina stanowią bardzo mały procent podmiotów korzystających z obiektów (max. 2%).

Artur Brończyk - powiedział, że nawet jeśli problem nie wystepuje w tym momencie w dużej skali, to warto się nad nim pochylić, bo ze względu na ceny obecnie czasem klubom spoza Szczecina opłaca się wynajmować obiekty w Szczenie, zamiast korzystać ze swoich.

Radny Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji - zapytał, o możliwość przeanalizowania jeszcze raz pod względem prawnym zróżnicowania cennnika?

Radny Marek Kolbowicz - przypomniał, że kluby szczecińskie mają pierwszeństwo przy korzystaniu z obiektów sportowych. Zauważył, że przywołane przykłady gmin, w których funkcjonuje zróżnicowany cennik nie działają zgodnie z prawem w tym zakresie.  

Radny Łukasz Kadłubowski - powiedział, że Miasto powinno monitorować sytuację, ponieważ skala problemu może się rozwinąć. Zauważył, że podobne argumenty są podnoszone w rozmowach dot. Karty Mieszkańca. Orzecznictwo nie jest w tym względzie jednakowe.

Radny Marcin Biskupski - zaproponował zasięgnięcie opinii prawnej w sprawie podziału cennika. Zwrócił także uwagę na potencjalną różnicę w kwocie dofinansowań kierowanych dla klubów z Lewobrzeża i Prawobrzeża.

Radny Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji - poprosił Wydział Sportu o przekazanie Radnym opinii prawnej, dotyczącej braku mozliwości wprowadzenia takich przepisów.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Przemysław Słowik - zapytał o inwestycję na Kortach Tenisowych. W związku z planowaną przebudową Miasto złożyło wniosk o wycinkę prawie wszystkich drzew (98% - 69 zdrowych drzew).  Powiedział, że Komisja powinna pozać projekt tej inwestycji. Wyraził opinię, że Miasto pod szyldem "pływających ogrodów" powinno przykładać większą wagę do zieleni, tym bardziej w obliczu katastrofy klimatycznej. Zapytał, czy jest to jedyny sposób przeprowadzenia inwestycji?

Marek Gąsior - Zasępca Dyrektora MOSRiR - poinformował, że na Kortach Tenisowych rośnie 211 drzew. Konieczne jest wycięcie 69 z nich ze względu na planowaną inwestycję. 7 drzew zostało usunięte, aby mógł powstać obiekt sportowy. Kolejne 2 drzewa usunięto pod budowę drogi przeciwpożarowej. MOSRiR ogłosił przetarg na realizację parkingu, co pociąga za sobą konieczność usunięcia kolejnych 7 drzew. Na zakres tych prac zostały już wydane pozwolenia na wycinkę (w sumie 22 drzewa). Jeśli cała inwestycja zostanie zrealizowane wycięte zostanie 70 drzew.

Radny Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji - zapytał o możliwość przesadzenia drzew?

Marek Gąsior - Zasępca Dyrektora MOSRiR - odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ drzewa te tworzą żywopłot.

Radny Przemysław Słowik - zapytał o to, dlaczego za wyciętych 7 drzew, nasadzono tylko 5, w dodatku w zupełnie innym miejscu w Mieście? Zapytał, czy inwestycji nie można przeprowadzić w inny sposób? Zapytał, dlaczego parkingu nie zrobiono w miejsu starego boiska, które jest obecnie wybetonowanym placem? Czy były inne warianty projektu, które nie zakładały wycinki?

Marek Gąsior - Zasępca Dyrektora MOSRiR - odpowiedział, że koncepcji było kilka, jednak jest to dość mały teren i każda zmiana lokalizacji powoduje ryzyko konieczności wycięcia innego drzewa. Poinformował, że pozostałe nasadzenia zostaną zrealizowane na ternie Kortów.

Radny Przemysław Słowik - zaproponował powrót do tego tematu na kolejnym posiedzeniu Komisji i przedyskutowanie projektu inwestycji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/02/16 08:57:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/02/16 08:57:35 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/22 12:52:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/21 12:14:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/19 11:37:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/19 10:20:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/19 10:19:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/15 14:49:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/15 14:23:52 nowa pozycja