Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.37.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rekomendowanie kandydatów do: Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2021, Nagrody Artystycznej za całokształt działalności, Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2021 oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2021 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rekomendowanie kandydatów do: Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2021, Nagrody Artystycznej za całokształt działalności, Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2021 oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2021 rok.


J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury - przekazała informację nt. zgłoszeń kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2021 (załącznik nr 3 do protokołu), do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności (załącznik nr 4 do protokołu),  Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2021 (załącznik nr 5 do protokołu) oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2021 rok (załącznik nr 6 do protokołu).

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której prof. D. Dyczewski (Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury) oraz radni (członkowie Komisji ds. Kultury i Promocji Rady Miasta) przedstawili rekomendacje kandydatów zgłoszonych do nagród.

Następnie wybrano radną U. Pańkę oraz prof. U. Chęcińską do składu Komisji Skrutacyjnej oraz przeprowadzono tajne głosowania, w wyniku których rekomendowano kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2021:

- Małgorzatę Goliszewską i Katarzynę Mateja,

- Konrada Wojtyłę,

- Zespół Aktorski Teatru Kana. 

Do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności nominowano:

- Irenę Brodzińską,

- Jarosława Eysymonta,

- prof. dr hab. Ryszarda Handke,

- Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.

 Do Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2021 nominowano:

- Stowarzyszenie Kamera,

- Małgorzatę Narożną,

- Annę i Pawła Nowakowskich Wydawnictwo Forma.

Do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2021 rok rekomendowano:

- Dealer BMW Mini Dominika i Dariusz Bonikowscy,

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

- Siemaszko Zakład Budowlany Lesław Siemaszko,

- Szczecińską Energetykę Cieplną.

 

Wyniki powyższych głosowań stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/10/18 11:02:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 11:02:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/18 09:48:40 nowa pozycja