Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.27.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

1. za- 6 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 27   lutego bez  uwag

2. za- 6 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji  w dniu  9  marca  bez uwag


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • przedłużenia nazwy ulicy „Alpinistów”  – zgodnie z wnioskiem   właściciela działki  firmy ART. URBAN sp z o.o. , Rada Osiedla Gumieńce pozytywnie zaopiniowała nadanie ww. nazwy (Uchwała nr 117/19)- komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – poinformował, iż  zwróci się  do firmy Art. Urban w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie nazwy Juhasa dla części działki  24/5; zgodnie z przygotowaną mapa przez pion Geodety Miasta należy również nazwać ten fragment ulicy.

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przedłużenia nazwy ulicy „Alpinistów”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy Zadumane Wzgórze – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców właścicieli działki,  Rada Osiedla Rada Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce pozytywnie zaopiniowała nadanie ww. nazwy -komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowizałącznik nr 4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Zadumane Wzgórze”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy Nad Duńczycą -stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

W. Wnuk Geodeta Miasta- firma CLS Internationale Spedition Spółka z o.o.   zwróciła się do miasta o oznakowanie drogi publicznej. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów ustalono, że nazwa ulicy „Nad Duńczycą” nie została formalnie nadana stosowną uchwałą Rady Miasta.  Ustalono, iż nazwa ta pojawiła się w treści uchwały nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka- Łasztownia 2”, która nie  jest podstawą prawną do nadania nazwy ulicy

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Nad Duńczycą”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- wniósł  na komisję  sprawę  inicjatywy uchwałodawczej w zakresie projektu uchwały nr 317/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy ( ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)- komplet dokumentów stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W roku 2014 z wnioskiem o nadanie nazwy ”ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego”  wystąpili mieszkańcy Szczecina, przedstawiciele środowisk akademickich, gospodarczych, twórczych i społecznych. Proponowana nazwa ulicy otrzymała negatywną opinię ówczesnej Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn, która  uzasadniała to koniecznością uporządkowania przebiegu nazwy ulicy Wszystkich Świętych i nadanie na wskazanym w uchwale odcinku tejże nazwy. Jednocześnie sugerowała nadanie  nazwy ”ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego” nowemu odcinkowi obwodnicy.  Zgodnie z ustaleniami z sesji poprzednich kadencji Rady Miasta,  radni postanowili nie realizować wniosku uhonorowania postaci arcybiskupa do czasu wybudowania kolejnego VI odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Temat ten powrócił bowiem inwestycja dobiega końca. W związku z powyższym wnosi o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej 317/14.

Komisja w wyniku głosowania: za – 6 jednogłośnie podjęła decyzję  o zakończeniu  inicjatywy uchwałodawczej  w zakresie projektu uchwały nr 317/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ks.abp. Kazimierza Majdańskiego).

W dalszej części porządku obrad komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą za– 6 jednogłośnie w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)dla nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej powstałej w rejonie Seminarium Duchownego w Szczecinie oraz  dotyczącą uporządkowania nazewnictwa ulicy "Wszystkich Świętych"  o przebiegu od ul. Arkońskiej do ul. Zygmunta Krasińskiego. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/06/15 11:55:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/06/15 11:55:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/09 08:43:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/09 08:41:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/09 08:32:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/08 13:27:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/08 13:26:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/14 10:11:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/11 12:05:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/27 11:47:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/27 11:45:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/22 11:20:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/12 10:46:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/10 13:18:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/10 13:10:46 nowa pozycja