Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 9 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 34/2018 - WZiON.
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 4/2018; 5/2018; 6/2018 - WMiRSPN.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 12 grudnia 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 34/2018 - WZiON.


Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem (zał. 3).

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że wieczyste użytkowanie jest nienajlepszą formą zbycia gruntów.

Radny Jan Posłuszny zapytał czy przyległe działki należą do spółki TiamYu oraz czy są inni zainteresowani tym terenem.

Maria Latkowska odpowiedziała, że za kanałem są tereny należące do spółki TiamYu, w środku tego terenu znajduje się działka miasta. Dodała, że jest zainteresowanie zakupem tych terenów, jednak zgłaszają się inwestorzy, którzy nie posiadają kapitału i chcieliby pozyskiwać grunt w częściach. Miasto nie chce postępować w taki sposób.

Radny Witold Dąbrowski powiedział, że poważnie traktuje opinię Biura Planowania Przestrzennego Miasta zamieszczoną we wniosku i dlatego wnioskuje aby zaopiniować wykaz 34/2018 negatywnie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zapytała czy wiadomo kiedy ma być sporządzony plan. I dlaczego przetarg ma być pisemny a nie ustny.

Maria Latkowska odpowiedziała, że zgodnie z opinią BPPM w pierwszym półroczu 2019 r. Forma zbycia nieruchomości leży w gestii Prezydenta. Przetarg pisemny zabezpiecza Miasto w ten sposób, że można wybrać najkorzystniejszą ofertę, nie tylko atrakcyjną cenowo. Wówczas sprawdza się czy inwestor posiada zasoby finansowe na przeprowadzenie inwestycji, czy posiada doświadczenie w przeprowadzaniu dużych inwestycji. Są to wiążące kwestie.

Dominika Jackowski stwierdziła, że po zmianie planu może zmienić się układ komunikacyjny i wówczas trzeba będzie zmieniać umowy z inwestorem. Zaproponowała, aby przeprowadzić przetarg ustny, ponieważ pisemnego nie można ująć w sztywne ramy.

Jan Posłuszny stwierdził, że radni poprzedniej kadencji zapoznali się z wizualizacją tego terenu. Przychylił się do wątpliwości pozostałych radnych. Wyraża zadowolenie z tego, że miasto posiada inwestora na ten teren. Powiedział, że skoro plan ma być zmieniony w pierwszym półroczu tego roku, to inwestor zapewne poczeka jeszcze kilka miesięcy.

Wobec powyższego Władysław Dzikowski zaproponował złagodzenie wniosku radnego Dąbrowskiego. Poddał pod głosowanie wniosek o odstąpienie od opiniowania wykazu 34/2018 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3".

Witold Dąbrowski wyraził zgodę na zmianę treści wniosku.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; odstąpiła od zaopiniowała ww. wykazu do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3".


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 4/2018; 5/2018; 6/2018 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 4/2018 (zał.4).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem 4/2018  (znak:WMiRSPN-IV.7125.295.2018.MOI).

Witold Dąbrowski stwierdził, że miejsce nieruchomości znajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu miasta, w zaułku przy samej Galerii Kaskada.  Zdziwiony jest faktem, że Miasto chce sprzedać tę nieruchomość w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy a nie w przetargu. Powiedział, że nie ma zamiaru głosować „za”. Ponadto zapytał jaki jest czynsz nałożony na ten lokal i czy nie jest on za niski. Powiedział również, że posiada informacje o tym, że spółka, która obecnie prowadzi działalność w tym lokalu, zamierza zakończyć swą działalność. Poza tym zauważył, że przez IV kadencje nie uzyskał informacji od Prezydenta czy Miasto zamierza sprzedać wszystkie lokale użytkowe czy chce mieć jakiś zasób własny i czerpać z tego korzyści.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta powiedziała, że uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych była szeroko z radnymi procedowana. Dodała, że Miasto mogło nie wprowadzać tych zasad, albo bardzo je ograniczyć. Dodała, że lokale wyprzedajemy na wniosek długoletnim dzierżawcom.

Małgorzata Waszak dodała, że WMiRSPN przeprowadza analizę skutków ekonomicznych.

Witold Dąbrowski stwierdził, że wysokość czynszu za lokal ponad 100 m2 jest nieadekwatna do miejsca.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że wysokość najmu jest adekwatna do przetargu na ten lokal z 2011 r.

Witold Dąbrowski powiedział, że Miasto w takiej sytuacji powinno wypowiedzieć umowę, rozpisać nowy przetarg i przystąpić do sprzedaży na warunkach wysokości najmu za lokal z roku 2019.

Anna Szotkowska powiedziała, że nie ma podstaw do tego, aby wypowiedzieć umowę i rozpisać nowy przetarg oraz zawrzeć umowę na postawie nowych stawek.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-3, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 4/2018.

Wykaz lokali użytkowych: 5/2018 (zał.5).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 5/2018.

Wykaz lokali użytkowych: 6/2018 (zał.6).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 6/2018.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następującej sprawie:

  • Zał.7 sprawa wentylacji Baru Protein Point przy ul. Małopolskiej 4.
  • Zał.8 sprawa wentylacji Baru Protein Point przy ul. Małopolskiej 4 pismo przekazujące do ZBiLK-u.
  • Zał.9 sprawa wentylacji Baru Protein Point przy ul. Małopolskiej 4 odpowiedź ZBiLK-u.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/01/24 14:07:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/01/24 14:07:46 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/09 11:51:10 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/02 11:03:23 nowa pozycja