Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.27.2021
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 21:00
Zakończenie posiedzenia - 22:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybory do RO Żelechowa - przyjęcie protokołu OKW.
3. Skład RO Łękno.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybory do RO Żelechowa - przyjęcie protokołu OKW.


Komisja stwierdziła, że lokal wyborczy został otwarty o godzinie 9:00. W ciągu dnia nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Lokal wyborcy zamknięto o godz. 20:00.

Miejska Komisja Wyborcza przyjęła protokół od Osiedlowej Komisji Wyborczej, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wobec powyższego Miejska Komisja Wyborcza przykęła protokół z wyborów do RO Pomorzany, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Skład RO Łękno.


Komisja w drodze głosowania (za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0) podjęła uchwałę nr 51 ws. uznania kandydatów do RO Łękno (załącznik nr 5 do protokołu).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/09/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/10/26 08:55:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/10/26 08:55:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/08 09:41:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/08 09:41:14 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/24 15:51:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/24 12:34:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/23 13:43:13 nowa pozycja