Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.34.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 23 MAJA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
•117/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie,
•118/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za- 8 ( jednogłośnie ) przyjęła  protokół  z  posiedzenia komisji w dniu 11 kwietnia br bez uwag.
  • za- 8 ( jednogłośnie ) przyjęła  protokół  z  posiedzenia komisji w dniu  24  kwietnia bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
•117/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie,
•118/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027,


 •117/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie,

 Wprowadzenia do tematu dokonał p. M. Kowalski Zastępca Dyrektora WSS

Radna J. Balicka- jak będą wyglądały techniczne przygotowania do realizacji uchwały.

M. Kowalski - jedno pomieszczenie będzie przygotowane dla administracji na ul. Niemcewicza dzięki temu powstanie dodatkowo jedna pracownia przy ul. Tartacznej.

Komisja  w wyniku głosowania za-8  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

 •118/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027,

 Wprowadzenia do tematu dokonał p. M. Kowalski Zastępca Dyrektora WSS

 Radny L. Duklanowski- prosi o statystyki, o ile  na przestrzeni lat  zmalała liczba bezdomnych.

M. Kowalski- spadek jest istotny,  w roku 2019 ok 1,5 tysiąca osób, obecnie 900 osób.

Radna J. Balicka- przypomniała, iż RM  podejmując  działania w  zakresie niwelowania zjawiska bezdomności podjęła uchwałę, która przyznaje ludziom zamieszkującym na działkach, wysoką punktację celem łatwiejszego pozyskania lokalu socjalnego.

Przewodniczący Komisji Ł.Tyszler– bezdomność czasami jest wyborem samego bezdomnego, mimo możliwości pomocy nie chcą z niej korzystać, czy wydział posiada takie dane ile jest takich osób?

M. Kowalski- wiedzą o ok. 170 osobach, które odmawiają pomocy systemowej z różnych powodów.

Radna S. Biernat- jak wgląda bezdomność matek z dziećmi, czy wychodzą z tego zjawiska?

M. Kowalski- mamy schronisko dla Kobiet i Kobiet z dziećmi w Płoni, są to kobiety samotne, tam podejmowane są działania, aby pobyt matki z dzieckiem był krótkookresowy, mamy również hostel.

Radna R. Łażewska- dobrze byłoby odwiedzić schroniska, aby zobaczyć jakie zmiany się dokonały na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Przewodniczący Komisji –pamięta wnioski radnej S. Biernat, przygotuje schemat odwiedzin w placówkach społecznych.

Komisja w wyniku głosowania za-8  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła równiez do wiadomości "Ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy m. Szczecin na rok 2021 " ( dokument panel radnego).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/06/21 11:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/06/21 11:00:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/23 14:18:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/23 14:15:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/23 11:15:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/16 09:09:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/16 09:08:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/16 09:06:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/16 08:56:59 nowa pozycja