Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.37.2021
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przegląd szczecińskich obiektów sportowych: Netto Arena.
3. Przegląd szczecińskich obiektów sportowych: Tor Kolarski.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przegląd szczecińskich obiektów sportowych: Netto Arena.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, jaki jest plan funkcjonowania Netto Areny oraz zarządzania obiektem?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – wyjaśniła, że obiekt pozostaje w zarządzie MOSRiR-u do końca roku. Obecnie przygotowywane są analizy, które mają pomóc określić, kto będzie zarządzał obiektem.

Przewodniczący – Patryk Jaskulski – zapytał, jakie wydarzenia odbyły się na obiekcie w ostatnim czasie, lub jakie są planowane?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – jako przykłady wydarzeń przywołała koncert Cleo, Fryderyki, Sound’n’Grace. Poinformowała, że na obiekcie trenuje klub koszykarski King, a Chemik Police jest wstępnie zainteresowany korzystaniem z obiektu. Jako planowane wydarzenia przywołała koncert Dżemu, Pleast, stand-up, Visual Concert: Koncert Muzyki Filmowej I Epickiej oraz turniej brydżowy.

Radny Mirosław Żylik – zapytał, czy wszystkie elementy infrastruktury szpitala covidowego zostały usunięte?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – potwierdziła, że infrastruktura została zdemontowana, a ewentualne szkody naprawione w terminie. Wszystko wróciło do stanu sprzed przekształcenia obiektu w szpital tymczasowy.

Radny Mirosław Żylik – zapytał, czy MOSRiR byłby w stanie dalej zarządzać obiektem?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – powiedziała, że zasoby kadrowe są obecnie niewystarczające aby podołać temu zadaniu. Gdyby MOSRiR miał zarządzać obiektem, to zespół musiałby zostać rozbudowany.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał, czy umowa z podmiotami świadczącymi usługi na terenie obiektu zostanie przedłużona?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – poinformowała, że umowy podpisane są na czas nieokreślony.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał o plany Miasta wobec budowy innych hal widowiskowo-sportowych?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – zwróciła uwagę, że faktycznie biorąc pod uwagę ilość klubów sportowych, zasób Miasta jest niewystarczający.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że obecnie na ma planów budowy nowych hal widowiskowo-sportowych. Są natomiast plany przebudowy hali SDS-u (sprecyzowana jest koncepcja, Wydział będzie wnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie 2022 na przygotowanie projektu).

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o przekazanie Komisji analiz dotyczących administrowania obiektem, kiedy będą one już gotowe. Zapytał o to, jak funkcjonuje parking obiektu? Wyraził opinię, że dobrze byłoby, gdyby parking był ogólnodostępny. Zauważył jednak, że jeśli parking będzie bezpłatny, to mieszkańcy pobliskich osiedli mogą zacząć na nim parkować.

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – poinformowała, że do końca roku parking będzie bezpłatny, natomiast kwestia ta także jest poddawana analizie.

Radny Przemysław Słowik – wyraził opinię, że podczas wydarzeń parking powinien być płatny, ponieważ Miasto powinno zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy furtka do obiektu jest otwarta?

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – poinformowała, że w dzień furtka jest otwarta, natomiast na noc jest ona zamykana.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał o stan techniczny obiektu.

Bożena Kowalewska – Dyrektor MOSRiR – odpowiedziała, że należy przeprowadzić drobny remont dachu, ponieważ w czasie większych deszczy przecieka. Nie jest to jednak usterka, którą obejmowałaby gwarancja.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował utworzenie na terenie obiektu alei sportowców, która upamiętniałaby sylwetki ważne dla miasta i regionu.

Radny Przemysław Słowik – zauważył, że w otoczeniu obiektu jest bardzo mało zieleni. Zaproponował nasadzenia na ternie obiektu, które zlikwidowałyby krajobraz „betonowej pustyni”.


Ad. pkt. 3.
Przegląd szczecińskich obiektów sportowych: Tor Kolarski.


Włodzimierz Czyżewski – Kierownik obiektu – przedstawił historię obiektu, omówił stan techniczny oraz jego funkcjonowanie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odnosząc się do historii obiektu sięgającego 1897 r. zapytał, jakie są możliwości remontu oraz ewentualnej przebudowy obiektu?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że trwają ekspertyzy, co można na obiekcie zmienić i w jakim zakresie.

Radny Marek Kolbowicz – zwrócił uwagę na to, że w Polsce jest już jeden obiekt kolarski. Biorąc pod uwagę popularność tej dyscypliny sportowej (ok. 50 regularnych zawodników) powiedział, że należałoby się zastanowić, czy drugi obiekt stricte kolarski jest potrzebny. Wyraził opinię, że rozbudowa obiektu powinna pójść w kierunku połączenia kolarstwa z inną dyscypliną sportową. Rzeczą, od której należałoby zacząć jest zadaszenie obiektu. Wówczas można rozważać, do czego jeszcze można wykorzystywać obiekt. Zapytał, czy obiekt spełnia warunki toru olimpijskiego?

Włodzimierz Czyżewski – Kierownik obiektu - odpowiedział, że pod względem dystansu tor spełnia wymogi olimpijskie. Wspomniał, że w tym roku na obiekcie były trzy duże imprezy sportowe, a siedem razy na obiekcie ćwiczyła kadra narodowa.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – przywołał pomysł uruchomienia na obiekcie piłki plażowej nożnej, siatkowej oraz ręcznej. Poinformował o dofinansowaniach, o które można się starać w zakresie piłki plażowej.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/09/27 09:17:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/09/27 09:17:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/21 16:28:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/30 13:08:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/30 11:48:07 nowa pozycja