Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.14.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG 3 ul. Klonowica 5, JRG 5 ul. Firlika 9, JRG 4 ul. Nad Odrą 10).
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG 3 ul. Klonowica 5, JRG 5 ul. Firlika 9, JRG 4 ul. Nad Odrą 10).


Radni wizytowali jednostki ratowniczo – gaśnicze, sprawdzając warunki lokalowe i wyposażenie poszczególnych JRG.

JRG ul. Klonowica – budynek po remoncie (łącznie z salami do wypoczynku), dokonano zakupu wyposażenia oraz sprzętu gaśniczego.  W planach jest remont posadzki w garażu (szacunkowy koszt to 200 tys. zł) oraz remont generalny warsztatu. Problemem jest b. duży ruch kadrowy i trudności z naborem kandydatów do pracy, spełniających wysokie wymagania rekrutacyjne.

JRG ul. Firlika – jednostka po częściowym remoncie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, co stwarza wiele ograniczeń w trakcie realizacji inwestycji. Nieruchomość jest dzierżawiona od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

JRG ul. Nad Odrą – właścicielem nieruchomości jest Alfa Terminal. Z tego powodu w budynku nie można przeprowadzić żadnych inwestycji. Budynek wymaga pilnego remontu. Niebezpieczeństwo stwarza aluminiowa instalacja elektryczna. Ogromnym problemem jest szambo. Decyzją Rady Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono działkę, na której będzie można wybudować nową jednostkę. W tej chwili trwają procedury związane z przekazaniem nieruchomości Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/08/26 12:02:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/08/26 12:02:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/22 10:19:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/25 10:42:11 nowa pozycja