Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.1.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 15:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p.  - .


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji.


Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska otworzyła pierwsze posiedzenie Komisji ds. Kultury i Rozwoju w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji.

D. Matecki - zgłosiła kandydaturę radnej Edyty Łongiewskiej - Wijas.

Radna E. Łongiewska - Wijas wyraziła zgodę.

Ł. Tyszler - zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Słowika.

Radny P. Słowik wyraził zgodę.

W głosowaniu na kandydaturę radnej E. Łongiewskiej - Wijas oddano głosów: za-7, przeciw-13, wstrzm.-1.

W głosowaniu na kandydaturę radnego Przemysława Słowika oddano głosów: za-9, przeciw-8, wstrzym.-3.

W wyniku powyższego Komisja wybrała radnego Przemysława Słowika na stanowisko Przewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:13:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:13:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/10 10:36:37 nowa pozycja