Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.4.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zatwierdzenie:
1) wzoru zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla;
2) wzoru zgłoszenia do Osiedlowej Komisji Wyborczej;
3) siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych;
4) obwieszczeń MKW w sprawie przeprowadzenia wyborów.
4. Omówienie akcji promocyjno - informacyjnej o wyborach.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 14 stycznia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Zatwierdzenie:
1) wzoru zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla;
2) wzoru zgłoszenia do Osiedlowej Komisji Wyborczej;
3) siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych;
4) obwieszczeń MKW w sprawie przeprowadzenia wyborów.


Wprowadzenia dokonał Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta. Przedstawił wzory przygotowanych druków. Powiedział, że główna zmiana w formularzach polega na dodaniu klauzuli informacyjnej administratora o przetwarzaniu danych osobowych - RODO. Dodał, że na liście poparcia kandydata umieszczono informację, że dane osobowe pozostają pod nadzorem osoby zbierającej podpisy, która ponosi odpowiedzialność za ich ochronę, do czasu złożenia dokumentów do urzędu. Przedstawił również zmiany siedzib osiedlowych komisji wyborczych. Zmianie ulegają nastepujące punkty wyborcze: na osiedlu Kijewo lokal z sali parafialnej przy ul. Orlej przeniesiony zostaje do SP 59 przy ul. Dąbskiej 105, na osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka lokal przeniesiony do budynku - siedziby RO na boisku przy ul.  Marynarskiej.

Przewodnicząca Komisji Urszula Pańska zapytała gdzie w wyborach parlamentarnych mieściła się siedziba obwodowej Komisji Wyborczej.

Rafał Miszczuk odpowiedział, że w przychodni przy ul. Energetyków 2. Dodał, że na osiedlu Gumieńce lokal przeniesiony zostaje z LO na ul. Św. Kingi do SP8 na ul. Brodnickiej 10. Na Pogodnie siedziba komisji mieścić się będzie w SP48 przy ul. Czorsztyńskiej 35. Lokal przeniesiono z SP3 przy ul. Reymonta 23.

Urszula Pańka zapytała skąd ta zmiana.

Rafał Miszczuk odpowiedział, że na wniosek mieszkańców, dodał, że szkoła ta leży w środku osiedla.

Radny Marek Kolbowicz zaproponował, aby  wprowadzić rotacyjność lokali wyborczych tak, żeby raz wybory odbywały się w SP3, a kolejny raz w SP48.

Rafał Miszczuk dodał, że przeniesiono lokal wyborczy na Osowie z sali parafialnej przy ul. Miodowej, do Filii PP 50 na Junacką 13 oraz ze względu na kontynuację remontu bursy szkolnej ZSO Nr 7 przy ul. Pokoju zmieniono lokal wyborczy na osiedlo Bukowo i przeniesiono go już w wyborach samorządowych do SOSW Nr 1 przy ul. Polickiej 3.

Arkadiusz Lisiński Radny RO Żelechowa zaproponował, aby na obwieszczeniach wyborczych o kandydatach znalazła się klauzula informacyjna nt. dopisków na obwieszczeniach. Powiedział, że podczas ostatnich wyborów dopiski na obwieszczeniach uznane były jako fałszowanie obwiesczeń i w związku z tym uznano protest wyborczy, co spowodowało powtórzenie wyborów.

Wobec powyższego Miejska Komisja Wyborcza zatwierdziła:

1) wzór zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 - zał.3;
2) wzór zgłoszenia do Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 - zał.4 i zał.5;
3) siedzib Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 - zał.6;
4) obwieszczeń MKW w sprawie przeprowadzenia wyborów w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 4.
Omówienie akcji promocyjno - informacyjnej o wyborach.


Adam Morawski Inspektor Biura Prezydenta Miasta na Stanowisku ds. komunikacji społecznej i internetowej przedstawił kampanię informacyjno - promocyjną wyborów do rad osiedli. Powiedział, że głównym założeniem jest zwiększenie frekwencji wyborczej. Kampania opierać się będzie na wykorzystaniu mediów i social mediów. Kampania rozpocznie się na dwa tygodnie przed wyborami i potrwa do ciszy wyborczej.

Urszula Pańka zapytała do kiedy zostanie opracowana kampania. Czy uda się zakończyć ten proces do końca lutego br.

Adam Morawski odpowiedział, że założenia są w trakcie opracowywania. Powiedział, że do końca lutego br. uda się opracować.

Urszula Pańka stwierdziła, że jak będzie opracowanie, wówczas Miejska Komisja WYborcza się z nim zapozna na kolejnym posiedzeniu.

Przemysław Słowik Wiceprzewodniczący Komisji zapytał do jakich grup wiekowych skierowana jest kampania wyborcza.

Adam Morawski odpowiedział, że kampania skierowana jest do grupy wiekowej 25+, osób w wieku poszkolnym z wykorzystaniem nowych mediów.

Urszula Pańka zapytała jaki budżet przeznaczony jest na kampanię oraz jakie będą materiały promocyjne.

Adam Morawski odpowiedział, że w budżecie zaplanowane jest 100 tys. na wybory.

Rafał Miszczuk poinformował zebranych, że w budżecie zapisane jest 100 tys. na wybory do rad osiedli, ale kwota 62 tys. zł dedykowana jest na wypłatę diet dla osiedlowych komisji wyborczych. Dieta wynosi 300 zł dla członka OKW, 330 dla wiceprzewodniczącego i 380 dla przewodniczącego komisji.

Radna Maria Myśliwiec zauważyła, że rozpoczęcie kampani na 2 tygodnie przed wyborami to stanowczo za późno. Uważa, że teraz ta kampania powinna się rozpocząć. Powiedziała, że z doświadczenia wie, iż rady ukrywają moment do kiedy można zgłaszać swoją kandydaturę. Uważa, że czym więcej będzie kandydatów, tym frekwencja będzie wyższa.

Adam Morawski odpowiedział, że aktualnie rozpoczynają się działania informacyjne, a 2 tygodnie przed wyborami rozpoczną się działania promocyjne. Dodał, że działania informacyjne będą prowadzone na bieżąco. Poinformował zebranych również, że po komisji zostanie przygotowana informacja w sprawie wyborów.

Arkadiusz Lisiński zauważył, żeby oprócz kanałów internetowych wziąć pod uwagę tradycyjne metody promocji i informacji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Rafał Miszczuk przedstawił informację nt. liczby mandatów w radach osiedli. Powiedział, że jedynie RO Gumieńce i Pogodo liczyć będzie 21 mandatów. Wykaz liczby mandatów stanowi zał. 7. Przedstawił również wniosek i zgodę o udzielenie pełnomocnictwa. Jest to nowość w statucie i zasadach przeprowadzania wyborów. Do zadań MKW należy zatwierdzenie wzoru tych formularzy.

W wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 Komisja przyjęła wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli - zał.8.

W wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 Komisja przyjęła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli - zał.9.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/04/11 10:52:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/04/11 10:52:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/26 13:23:39 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/05 14:56:42 nowa pozycja