Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 12:45
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji.


Radny J.Posłuszny - zgłosił kandydaturę  radnego Witolda Dąbrowskiego  na stanowisko Przewodniczącego Komisji, radny nie wyraził zgody na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur nie dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/25 10:51:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/25 10:51:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/09 14:38:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/03 09:13:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 14:49:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 12:14:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/03 11:24:54 nowa pozycja