Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.77.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołÓw z poprzednich posiedzeń komisji:
-24 sierpnia 2022
-31 sierpnia 2022
- 2 września 2022
3. Omówienie błędów kierowców dotyczących wprowadzania numerów rejestracyjnych do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych oraz Strefy Zamieszkania Stare Miasto".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta - poprosiła o umożliwienie przekazania informacji nt. zwrotu opłat pobranych za nieopłacony postój na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych.

J. Balicka – zaproponowała, by ww. informacja została przekazana na koniec posiedzenia Komisji.

P. Jaskulski – zaproponował rozszerzenie dyskusji o kwestię ujednolicenia strojów kontrolerów SPP.

A. Szotkowska – przypomniała, że radny złożył już interpelację w tej sprawie i została mu udzielona odpowiedź. Poinformowała, że pracownicy mają teraz dokupowane nowe, jednolite kurtki i koszulki, na podstawie których będzie można ich łatwo zidentyfikować.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołÓw z poprzednich posiedzeń komisji:
-24 sierpnia 2022
-31 sierpnia 2022
- 2 września 2022


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Omówienie błędów kierowców dotyczących wprowadzania numerów rejestracyjnych do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingów Niestrzeżonych oraz Strefy Zamieszkania Stare Miasto".


R. Kopczyński – Dyrektor Wydziału Parkowania i Logistyki NiOL – przedstawił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że dane przekazane radnym pochodzą jedynie z reklamacji. Nie wiadomo, ile błędnych danych i mandatów zostało opłaconych przez kierowców. Generalnie 31% reklamacji dotyczyło błędnie wpisanych numerów rejestracyjnych. Najczęściej dochodziło do zamiany litery O i cyfry 0. I tu NiOL jest skłonny przychylić się do wniosków reklamujących – oba znaki są b. podobne. Często też dochodzi do przestawienia znaków w numerze rejestracyjnym. NiOL przymierza się do rozpoczęcia kontroli mobilnej. W tym momencie akceptacja błędów w numerze rejestracyjnym będzie ogromnym problemem – samochód zeskanuje numery, NiOL pozyska dane i wyśle zawiadomienie ponosząc z tego tytułu koszty. Jeżeli usankcjonujemy te błędy, poniesiemy koszty, których nikt nam nie zwróci. W tej chwili mandaty z tytułu błędnie wpisanego numeru (przestawienia znaków) stanowią jedynie ok.1% zawiadomień.

R. Lewandowski – zapytał, czy kierowca, który zorientował się, że wpisał błędny numer rejestracyjny, może zmienić te dane?

R. Kopczyński – jeśli nie zatwierdził numeru – może go zmienić. W przeciwnym wypadku musi opłacić postój drugi raz, na właściwy numer rejestracyjny.

P. Słowik – zgodził się z koniecznością egzekwowania opłat za błędnie wpisane numery rejestracyjne, w sytuacjach oczywistych.  Jednak błędy „pisarskie” to jedynie ok. 20% reklamacji. Dla Miasta to niewielka kwota. Kara jest, zdaniem radnego, niezasadna i stanowi duży koszt dla mieszkańca. Powinniśmy tu odstąpić od nakładania kary.

M. Pawlicki – uznał, że uchwałę trzeba zmienić, trzeba jednak postanowić, jak daleko akceptować pomyłki. Zapytał o pojazd kontroli mobilnej: co będzie, jeśli ktoś zaparkuje i zostanie odczytany jako nieopłacony, bo nie zdążył wykupić biletu? Zapytał też o termin wprowadzenia kontroli mobilnej.

R. Kanarek - Prezes NiOL – wyjaśnił, że przejazd odbywa się dwukrotnie w ciągu 10 minut. Podobnie jest z kontrolą pieszą. Dopiero wówczas zostaje wystawione zawiadomienie. Ad. kontrola mobilna – odbiór pojazdu nastąpi w najbliższych dniach. Rozpocznie on pracę po dostosowaniu do naszych miejsc postojowych.

P. Jaskulski – uznał, że oczywiste błędy powinny być uwzględnione i powinniśmy to potraktować jako ukłon w stronę mieszkańców.

L. Duklanowski – powiedział, że system opłat w SSP jest b. skomplikowany i z tego też powodu występują błędy. Jeśli ktoś wpisał inny numer, to przecież nadal opłacił parkowanie. Takie przypadki powinny być uwzględnione. Nasze działania powinny służyć mieszkańcom, a nie – systemowi kar.

R. Lewandowski – uznał, że nie jest sprawiedliwe jeśli ktoś uiścił opłatę a i tak otrzymał karę. Radny zapytał, czy istnieje baza szczecińskich numerów rejestracyjnych? Tak, by po wprowadzeniu błędnego numeru pojawił się komunikat o błędzie, już na etapie zakupu postoju.

A. Szotkowska – powiedziała, że to rozwiązanie nie jest możliwe do wprowadzenia. Baza i dane są codziennie zmieniane. Dodatkowo kierowca w wyniku błędu może wpisać numer innego, istniejącego pojazdu.

R. Kanarek – powiedział, że NiOL otrzymuje informacje o właścicielu pojazdu z CEPiK-u. Jej koszt to 30 zł za rekord.

P. Słowik – zapytał, czy są już konkretne propozycje zmiany zapisów uchwały?

A. Szotkowska – proponuje uwzględnienie 4 grup błędów: zamianę 0 i o, przestawione znaki w numerze rejestracyjnym, dodatkowy znak w numerze rejestracyjnym oraz pominięty znak w numerze rejestracyjnym. Podkreśliła, że zmiana zapisów uchwały musi być b. precyzyjna, Miasto musi mieć pewność, że nie przekracza uprawnień dokonując takich zmian. Pytanie jest też takie, czy zmiana musi być dokonana uchwałą czy wystarczy scedować możliwość rozpatrywania reklamacji na Spółkę.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


A. Szotkowska – poinformowała, że dostosowujemy się do postanowień NSA i przygotowujemy się do wypłaty odszkodowania za pobrane opłaty dodatkowe z tytułu nieopłaconego postoju w PPN. Procedura przewiduje zwrot na wniosek, a środki będą zwracane w ciągu 14 dni. Wnioski będą w formie papierowej i elektronicznej. Informacja na ten temat będzie podana do publicznej wiadomości i na stronach Spółki. Formularz będzie gotowy do końca tygodnia.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/10/12 11:49:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/10/12 11:49:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/10/07 09:19:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/09/22 15:20:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/07 11:32:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/07 11:32:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/07 11:02:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/07 11:01:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/07 10:57:56 nowa pozycja