Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.47.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 25 SIERPNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (14.07.2021).
3. Rozpatrzenie wykazów:
- 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021 (WMiRSPN).
4. Opinia ws. możliwości oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Jarowita.
5. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (14.07.2021).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.46.2021 z dn. 14.07.2021 r.

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów:
- 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021 (WMiRSPN).


Wykaz nieruchomości: 14/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.25.2021.IC) - załącznik nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 14/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz nieruchomości: 15/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.35.2021.IC) - załącznik nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 15/2021:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz nieruchomości: 16/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.153.2021.IC) - załącznik nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 16/2021:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz nieruchomości: 17/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.385.2020.IC) - załącznik nr 6 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 17/2021:

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opinia ws. możliwości oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Jarowita.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie z pismem stanowiącym załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Witold Dąbrowski - zapytał, czy w wymienionych zaległościach były także odsetki i koszty sądowe?

Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - odpowiedziała twierdząco na pytanie. Dokonała sprostowania błędnie przekazanej informacji, jakoby zaległości wynosiły 235 034 zł. W rzeczywistości zaległości wynosiły ok. 30 tys. zł.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie możliwość oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Jarowita 10/U1

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Jarowita 10/U1:

  

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym zostało zaopiniowane pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości następujące pisma:

- informację nt. podnoszenia standardu lokali komunalnych - zał. nr 8 do protokołu,

- informacja nt. prywatyzacji zasobów lokalowych w GMS - zał. nr 9 do protokołu,

- korespondencją ws. ul. Zagonowej (pismo z dn. 22.07.2021 r., odpowiedź WUiAB z dn. 17.08.2021 r., pismo z dn. 23.08.2021 r.) - Komisja przekazała ww. korepondencje do wydziału merytorycznego (WUiAB) w celu zajęcia się sprawą - zał. nr 10 do protokołu,

- odpowiedź na pismo ws. Nowego Miasta -  zał. nr 11 do protokołu,

- odpowiedź na wniosek ws. mpzp „Zdroje-Sanatoryjna” -  zał. nr 12 do protokołu,

- odpowiedź na wniosek ws. mpzp „Golęcino-Gocław” -  zał. nr 13 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/09/01 14:07:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/09/01 14:07:33 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/18 15:10:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/18 15:09:48 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/18 14:31:13 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/18 13:29:13 nowa pozycja