Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.64.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 12 STYCZNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta ;
2/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
3/22 - przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
4/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie,
8/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 – 2023,
9/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku,
10/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,
11/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,
12/22 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za:- 10, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 13 grudnia 2021 roku bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta ;
2/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
3/22 - przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
4/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie,
8/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 – 2023,
9/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku,
10/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,
11/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,
12/22 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku,


 

 
  •  projekt uchwały nr 2/22  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

D. Radzimska Dyrektor WGKiOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– zapytała jaka jest skala podwyżek, czy są one maksymalne tak jak pozwala  ustawa ?

D. Radzimska- jest to ¼ maksymalnych stawek.

Radny L. Duklanowski- jaka to jest  skala podwyżek?

D. Radzimska- każdy z obszarów był rozpatrywany indywidulnie, np. 50 % wzrost z 0,80 gr do 1,2 zł.

Komisja w wyniku głosowania za – 7, wstrzym.-1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

  •  projekt uchwały 3/22 - przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

D. Radzimska Dyrektor WGkiOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

Komisja w wyniku głosowania za – 11 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
 

  •  projekt uchwały 4/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie,

D. Radzimska Dyrektor WGKiOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

Komisja w wyniku głosowania za – 9, wstrzym.-1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
 

  • Projekt uchwały nr  8/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 – 2023,

 

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

  

Komisja w wyniku głosowania za – 13 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

  •   projekt uchwały 9/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku,

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

 

Komisja w wyniku głosowania za – 13 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

 

  • projekt uchwały 10/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,

 A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

 Komisja w wyniku głosowania za – 13 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

  •  projekt uchwały 11/22 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023,

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu

Komisja w wyniku głosowania za – 13 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

  • projekt  uchwały  nr  12/22 w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wSzczecinie w 2022 roku,

A.Kieszkowska  Dyrektor WOŚ– dokonała wprowadzenia do tematu 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  zapytała o całodobowe pogotowie weterynaryjne , w programie jest zapis o całodobowym pogotowiu.

A. Kieszkowska- pogotowie całodobowe dot. potrzeb schroniska (nie dla osób prywatnych), cały czas są prowadzone rozmowy z izbą lekarską weterynaryjną, dwa gabinety prowadziły całodobową opiekę, ale z przyczyn ekonomicznych zrezygnowały z liczby godzin,  cały czas próbują wypracować współpracę w tym zakresie,  środki w programie są.

Komisja w wyniku głosowania za – 13 ( jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka– przypomniała o wniosku radnej D. Jackowski o zorganizowanie Komisji WGK w temacie zmiany regulaminu, który umożliwiłby mieszkańcom al. Wojska Polskiego parkowanie w całej strefie płatnego parkowania – proponuje spotkanie w marcu, bowiem będzie rok funkcjonowania strefy i będzie czas na podsumowanie. W lutym planuje komisje nt. zmian w strefie płatnego parkowania na podzamczu ( na dolnym tarasie), jest kilka wniosków od przedsiębiorców. 

 Radny Ł. Kadłubowski-  poinformował, iż  przesłał do komisji wniosek o opinię w sprawie  rozszerzenia  możliwości skorzystania z karty mieszkańca ( wskazane trzy lokalizacje).

 Przewodnicząca Komisji– tak jak wspomniała  przeanalizują funkcjonowanie SPP po I- szym kwartale.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/03/02 12:59:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/03/02 12:59:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/14 11:13:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/14 09:31:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/14 09:13:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/05 14:33:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/05 14:19:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/05 12:35:52 nowa pozycja