Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.18.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Upamiętnienie 200 rocznicy urodzin Johannesa Quistorpa. Prace na cmentarzu Bethanien.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Upamiętnienie 200 rocznicy urodzin Johannesa Quistorpa. Prace na cmentarzu Bethanien.


M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – przedstawił prezentację „Dawny cmentarz ewangelicki w Zakładzie Opiekuńczym „Bethanien” przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie – perspektywy zagospodarowania”. Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

P. Bartnik – zapytał, do kiedy obowiązuje umowa dzierżawy terenu zawarta pomiędzy ZBiLK a przedszkolem?

M. Dębowski – nie ma takiej wiedzy.

J. Balicka – zapytała, w jakie miejsce i na czyj koszt ma zostać przeniesiony plac zabaw?

P. Słowik – zauważył, że teren pod plac zabaw został zajęty bezumownie.

M. Dębowski – powiedział, że zabawki nie są na stałe związane z gruntem i ich przeniesienie nie powinno stanowić problemu. Trzeba mieć w pamięci charakter tego terenu (jest to miejsce pochówku). Konserwator nie chce, oczywiście, rozwiązań siłowych. Stoi na stanowisku, że należy przeprowadzić rozmowę z użytkownikiem tego terenu.

R. Stankiewicz – zgodził się ze zdaniem przedmówcy. Dzieci mogą nieświadomie profanować miejsce pochówków. W tej chwili nie jest to dobre miejsce dla zaistnienia pamięci historycznej. Dla pochówku jednego z najznamienitszych szczecinian.

Ł. Jaszczyk – Stowarzyszenie Denkmal Pomorze – poinformował, że od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie prowadziło prace archiwalne, nawiązało kontakt z rodziną Quistorpa. Potwierdzono, że na terenie ośrodka Betania zostali pochowani zarówno Johannes, jak i Martin Quistorpowie. Wytypowano dwa miejsca, w których kiedyś znajdowały się mogiły. Znaleziono tam fragmenty płyt nagrobnych członków rodziny Quistorp oraz płyty i cokoły pozbawione inskrypcji. Następnie Stowarzyszenie otrzymało zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy pomocy sprzętu specjalistycznego. Pod cokołem (podstawą pomnika) georadar wskazał komorę grobową wyróżniającą się pod względem struktury. Przypuszcza się, że może to być miejsce pochówku Johannesa Quistorpa i jest to bardzo prawdopodobne. Pytanie, czy zasadne jest większe ingerowanie w strukturę tego grobu. Prawdopodobnie nie odnajdziemy tam niczego, co wpłynie na lepsze poznanie osób, które tam spoczywają. Dalsze plany Stowarzyszenia obejmują przygotowanie projektu zagospodarowania tego terenu, chociażby w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

P. Słowik – jego zdaniem projekt jest na tyle ważny, istotny dla Szczecina i szczecinian, że środki na jego realizację powinny się znaleźć w budżecie Miasta na rok 2022.

P. Bartnik – wyraził podziw dla Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. Stworzenie lapidarium będzie niewątpliwie jego sukcesem. Radny podkreślił, że Johannes Quistorp to niewątpliwie jeden z najznamienitszych obywateli naszego Miasta. Człowiek, który podzielił się z mieszkańcami swoim bogactwem. Najważniejszym dziełem jego życia była Bethania – szpital dla ubogich. Dlatego chciał być pochowany właśnie tam: wśród ubogich. Radny zaproponował, by zastanowić się, czy któraś z placówek, budowanych w tej chwili dla osób chorych czy starych, nie powinna zostać nazwana jego imieniem.

P. Słowik – przypomniał o wieży Quistorpa w Lasku Arkońskim. Uznał, że jest dobrym pomysłem zastanowić się nad jej przyszłością.

R. Stankiewicz – zaproponował rozpisanie konkursu na odbudowę tej wieży. Ogłoszenie tego w roku 2022 odbiłoby się szerokim echem. Byłby to ciekawy sposób na uczczenie tego wybitnego szczecinianina.

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – powiedziała, że jest dużo czasu, by upamiętnić tę wyjątkową postać i pokazać jego działalność filantropijną. „Jesteśmy otwarci do współpracy. Chętnie spotkamy się z przedstawicielami Stowarzyszenia. Oczywiście, w budżecie przyszłego roku uwzględnimy środki na ten cel”.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że Quistorp był ogromnej klasy filantropem, ale i mecenasem, któremu Szczecin wiele zawdzięcza. Zapytała, czy Szczecin zamierza wykorzystać jego postać do tego, by promować mecenasów? May z tym w mieście problem. Radna przypomniała o powtarzających się b. szczupłych nominacjach do nagrody Mecenasa Kultury.

J. Leszczyńska – powiedziała, że tego typu działania jeszcze nie zostały podjęte. Teraz jest dobry czas na coś takiego. Być może postać Quistorpa zostanie wykorzystana do tego, by przedsiębiorcy chętniej aplikowali do tego tytułu. Dyrektor ma wiedzę, że wielu z nich nie chce się upubliczniać, pomimo dużego zaangażowania w kulturę.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/02/25 13:01:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/02/25 13:01:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/08 12:23:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/08 12:18:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/08 12:14:21 nowa pozycja