Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.76.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 06 września br. w następujących sprawach:
•208/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”,
•209/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
•216/22 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


nie zgłoszono


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 06 września br. w następujących sprawach:
•208/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”,
•209/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
•216/22 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku.


 

 

Projekt uchwały nr  208/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”,

Wprowadzenia do tematu dokonał p. D. Matejski- Zastępca Dyrektora WOŚ

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  margle kredowe to użytek?

D. Matejski-  jest to z tego samego punktu ochrony, jest to stanowisko dokumentacyjne.

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały

Projekt uchwały nr 209/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
Wprowadzenia do tematu dokonał p. D. Matejski- Zastępca Dyrektora WOŚ

Radny P. Słowik- czy zmieniasię powierzchnia użytków , czy sa wzorowane jeden do jednego.

D. Matejski- wszystkie 21 użytków ma te same granice.

Komisja w wyniku głosowania; za- 10 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały

Projekt uchwały nr  216/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku.

Wprowadzenia do tematu dokonał p. D. Matejski- Zastępca Dyrektora WOŚ

Radny M. Pawlicki- jakie uwagi  Powiatowego Lekarza Weterynarii nie zostały uwzględnione?

D. Matejski- prześle  radnym  korespondencję z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie dot. projektu uchwały.

Komisja w wyniku głosowania; za- 10, wstrzym.- 2  jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/08/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/28 12:08:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/28 12:08:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/02 13:20:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/02 11:58:29 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/29 09:14:18 nowa pozycja