Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 13:45

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds. Kultury w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji.

U. Pańka - zgłosiła kandydaturę radnej Edyty Łongiewskiej - Wijas.

Radna E. Łongiewska - Wijas wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw-0, wstrzym.-4 Komisja wybrała radną Edytę Łongiewską - Wijas na stanowisko Przewodniczącej Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji E. Łongiewska - Wijas zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Szyszko na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny M. Szyszko wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 4, przeciw-1, wstrzym.-4 Komisja wybrała radnego Macieja Szyszko na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/02/11 16:40:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/02/11 16:40:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/10 11:35:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/10 11:32:49 nowa pozycja