Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.31.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 19 SIERPNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Bomba na Łasztowni - tryb postępowania, odpowiedzialność za poszczególne procesy, informowanie radnych Rady Miasta.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Bomba na Łasztowni - tryb postępowania, odpowiedzialność za poszczególne procesy, informowanie radnych Rady Miasta.


W. Dąbrowski – przypomniał, że od 6 sierpnia na Łasztowni leży bomba. W upale ponad 50 stopni Celsjusza. Komisja nie otrzymała żadnych umówionych dokumentów, ustalone terminy na dostarczenie informacji dla radnych nie zostały dotrzymane, stąd dzisiejsze posiedzenie.

Chor. H. Trębas - 5 Pułk Inżynieryjny – poinformował, że znaleziona bomba waży ok. 250 kg, zawiera ok. 130 kg materiału wybuchowego i wyposażona jest w jeden z kilkunastu możliwych zapalników, stąd należy uznać, że jest ona nieprzewidywalna. Bomba została wykopana, częściowo leży w gruncie. 23-go o godz. 5.00 rano saperzy będą gotowi do jej podjęcia. Potrzebują ok. 30-40 minut do jej wydobycia, a następnie wywiezienia na poligon w Drawsku.

W. Dąbrowski – powiedział, że po odnalezieniu bomby, przez 24 godziny nikt się nią nie interesował, spoczywała przykryta zwykłą plandeką. Radny przypomniał, że leżała ona w temperaturze ponad 50 stopni, w słońcu. 7 sierpnia zarządca terenu uzyskał informacje, że wszystkie czynności są podjęte i należy czekać w spokoju. Jednak nadal nic się nie działo. Na koniec dnia pracy, po usilnych naciskach zarządcy, uzyskał on informację, jak należy postępować z ładunkiem. Do dziś nie wiadomo, kto odpowiada za bombę w czasie, kiedy leży ona na nabrzeżu. Pomimo wielokrotnych zabiegów, radny nie uzyskał żadnych informacji, o które zwracał się do WZKiOL. Także Przewodnicząca Rady Miasta nie miała żadnej wiedzy na ten temat. Radny uważa, że jest to skandaliczne.  Jednocześnie poprosił o odpowiedź na pytanie: zasięg rażenia bomby to 1500 metrów. W tym obszarze są duże węzły komunikacyjne. To bardzo niepokojące. Tuż przy bombie funkcjonuje wesołe miasteczko. Oraz zakład produkcyjny wykorzystujący gazy. Na Łasztowni są też składowane nawozy. Po Trasie Zamkowej odbywa się intensywny ruch samochodowy. Nie zostały podjęte żadne działania, by ograniczyć ew. skutki wybuchu pocisku. Radny uważa, że powinno się przystąpić do działania natychmiast. Od 6 do 23 sierpnia nie ma skutecznej reakcji na tak niebezpieczne zjawisko. Zapytał, jak będzie wyglądał transport bomby? Co z mieszkańcami mieszkającymi przy trasie przejazdu?

S. Stempiński – Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa – wyjaśnił, że zarządzanie kryzysowe działa w oparciu o Ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Jej pochodną jest Miejski plan zarządzania kryzysowego. Plan ten budowany jest zgodnie z pewną metodologią i podlega aktualizacji co 2 lata. Podstawowym jego elementem jest siatka bezpieczeństwa: programowe rozwiązanie kompetencji podmiotów zarządzających kryzysem. Plan zawiera karty zagrożenia, m.in. dot. ładunków niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. W tym planie nie ma zapisu dot. informowania radnych RM. Być może należy to zmienić. Zapewnił, że w tym przypadku procedury zarządzania kryzysowego zostały wykonane w sposób prawidłowy i rzetelny.

W. Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – przypomniał, że przygotowania do wywiezienia bomby z Odry trwały prawie miesiąc. Tall Boy w Świnoujściu leży od pół roku i cały czas trwają przygotowania do jego wywiezienia. Zarzut, że trwa to tak długo, jest niezasadny. „Robimy to tak długo, aby cała procedura odbyła się bezpiecznie.”

M. Pieczykolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - przekazał informacje nt. działań podjętych w związku z bombą: informację o bombie otrzymano 6 sierpnia. W tym dniu na miejscu jej znalezienia pojawił się pracownik WZKiOL. Wtedy także zwołano spotkanie osób zainteresowanych, które zwykle współdziałają przy usuwaniu niewybuchu. Bomba nie jest narażona na promienie słoneczne: jest zasypana izolującą warstwą ziemi. Najgroźniejszy jest moment jej podniesienia. Na tym skupiają się w tej chwili działania. Bomba jest chroniona przez patrole Policji i Straży Miejskiej. Do dziś dokonano analizy ryzyka, określono też promień strefy niebezpiecznej na 1200 metrów. W ramach tej strefy wytyczono obszar ewakuacji.

M. Pawlicki- zapytał, czy ewakuacja będzie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego? Ile osób będzie podlegało ewakuacji? Jak będzie wyglądać ta procedura?

M. Pieczykolan – wyjaśnił, że akcja rozpocznie się o 5 rano. Dotyczyć będzie części mieszkalnej. W tej chwili trwa weryfikacja tych osób, m. in. ustalenie osób chorych i niepełnosprawnych. Nie ma tam na dziś osób poddanych kwarantannie, Wydział jest w ciągłym kontakcie z Sanepidem i jest gotowy do ewakuacji ew. chorych. Przygotowuje się także do ewakuacji Łasztowni. Jest w kontakcie z zarządcami tego terenu. Działalność gastronomiczno-rozrywkowa zostanie tam zakończona w niedzielę o godz. 1.00. Ewakuacja nastąpi siłami ZDiTM. Mieszkańcy będą ewakuowani do SDS. Otrzymają tam indywidualne środki ochrony. Autobusy sa tak wyliczone, że w każdym z nich będzie maksymalnie 20 osób. Prowadzona jest akcja informacyjna: do każdego mieszkania dociera Straż Miejska. To samo dotyczy strefy na Łasztowni.

M. Pawlicki- zapytał, czy ten harmonogram będzie opublikowany?

M. Pieczykolan – zapewnił, że każdy mieszkaniec ewakuowanego terenu otrzyma od SM ulotkę informacyjną.

J. Posłuszny – uznał, że procedury działają, służby działają. Współpraca służb miejskich i wojewódzkich odbywa się jak zwykle. Radni poznali szczegóły i specyfikę tej sytuacji. Podziękował za przekazane informacje.

S. Stempiński – poprosił, by na jednym z najbliższych posiedzeń zastanowić się nad tematem zagrożeń w Szczecinie. Istotnym problemem jest transport materiałów niebezpiecznych: co roku 200 tys. ton materiałów niebezpiecznych jest transportowanych drogą kolejową przez Szczecin. Nie jesteśmy przygotowani na takie zagrożenie. Rozszczelnienie cysterny gazowej może doprowadzić do tragedii. To jest element, nad którym warto się pochylić. Problemem jest też ogromna ilość pojazdów o przekroczonej ładowności, poruszających się po ulicach miasta. To bardzo duże ryzyko dla miasta.

W. Dąbrowski – przypomniał, że Komisja Bezpieczeństwa rozmawiała o tym w ub. kadencji dwukrotnie. Na pewno potrzebna jest szeroka współpraca Prezydenta, Wojewody, przedstawicieli PKP. Jeśli chodzi o przewozy ponadtonażowe, to od kilku kadencji radni wnioskowali do Prezydenta o zbudowanie jak największej liczby wag.

S. Stempiński – poinformował, że na drogach wjazdowych do Miasta jest zainstalowanych 5 wag. Odnotowaliśmy ok. 130 tysiecy przekroczeń w półroczu. Problem jest nie w wagach a w procedurze prawnej: zapis z wagi nie jest podstawą do wysawienia mandatu.

W. Dąbrowski – powiedział, że odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do profesjonalizmu służb usuwających bomby w mieście. Jednak jego zdaniem zawiodła polityka infrmacyjna. Zgodził się, że pewne rzeczy, mogące wywołać panikę, nie powinny być przekazane opinii publicznej. Jednak radni powinni być na bieżąco informowani o istotnych zdarzeniach. Takich jak niewybuch leżący przez 17 dni. Niepokoi go też brak informacji nt. procedury przejęcia terenu. Po zgłoszeniu na Policję, powinien ten teren zostać przejęty w wyłączną odpowiedzialność konkretnych służb. Żadne przepisy nie zabraniają informowania radnych o takich zdarzeniach. Radny nie uzyskał dziś informacji nt. transportu bomby. Uznał też, że mieszkancy ul. Mściwoja także powinni być ewakuowani, a być może również mieszkańcy wieżowców na ul. Wyszyńskiego.

M. Pieczykolan – wyjaśnił, że bloki przy ul. Wyszyńskiego 40 i 42 są poza odległością niebezpieczną. Domy przy ul. Mściwoja są z kolei zasłonięte przez inne budowle. Zapewnił, że to fachowcy i materiały źródłowe wskazał zasięg ewakuacji.

S. Stempiński – zapewnił o zgodności postępowania z planem zarządzania kryzysowego. Podkreślił, że to wiedza fachowa, a nie – odczucia ludzi, zadecydowały o procedurze ewakuacyjnej. Co do transportu – wyjaśnił, że Policja przewiezie ładunek, zgodnie z rygorem bezpieczeństwa. Jest to element przeanalizowany i wielokrotnie sprawdzony. Ładunek dotrze bezpiecznie do neutralizacji. Za to jest odpowiedzialny Komendant Policji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/08/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/08/31 11:51:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/08/31 11:51:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/26 11:46:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/08/18 15:20:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/08/18 14:43:26 nowa pozycja