Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.18.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Dyskusja nad apelem ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym.
4. Kwestia nieujęcia zajęć Aqua Spinning prowadzonych przez STEMRAD w grafiku basenu Szczecińskiego Domu Sportu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.17.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Głosowanie: za – 4 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad apelem ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym.


M. Gieryga – wnioskodawca – przedstawił inicjatywę Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i postulaty jakie zgłasza. Powiedział, że proponowany apel inspirowany jest apelem wystosowanym przez Radę Miasta Wrocławia, Warszawy oraz Koszalina. Powiedział, że kwestie klimatu i obecna sytuacja klimatyczna wymaga od nas wezwania rządu do działania. Odczytał list Natalii Blichowskiej, protestującej latem przed Urzędem Miasta, która przez swoje obowiązki nie mogła pojawić się na posiedzeniu Komisji. Treść listu:

„Dzień dobry Państwu
Mam na imię Natalka Blichowska, mam 12 lat i mieszkam na południu Anglii.

Bardzo się zdziwiłam, że zostałam tu zaproszona, to jest dla mnie wielki zaszczyt, że zostałam zapamiętana ze szczecińskich strajków wakacyjnych. Szczecin jest dla mnie ważny, tu mieszkają moi dziadkowie, rozważałam też możliwość studiowania w Szczecinie, zanim się dowidziałam, że kryzys klimatyczny zagraża mojej przyszłości i przyszłości innych młodych ludzi. 

Strajkuję dla klimatu wszędzie, gdzie jestem, w Polsce, czy w Anglii, ponieważ zmiany klimatyczne już wpływają na całą ludzkość, na całej Ziemi bez względu na polityczne podziały i granice.
Bardzo chciałam tu z Państwem być, w dniu, w którym rozważacie, czy Szczecin ma dołączyć do Krakowa i Warszawy w ogłoszeniu klimatycznego stanu wyjątkowego, ale podjęłam decyzję, że będę żyła w taki sposób, który jak najmniej szkodzi klimatowi i dlatego nie latam już samolotami i nie mogłam tu dotrzeć na czas pociągiem tuż przed świętami.
Dzisiejsza dyskusja dotyczy przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym. Żeby podjąć jakiekolwiek decyzje i to tak ważne decyzję, dotyczące przyszłości życia na Ziemi, trzeba w pierwszej kolejności znać fakty na temat stanu klimatu i zmian klimatycznych. Oczywiście, nie jest rolą dzieci, żeby przekazywać naukowe fakty całemu panelowi ważnych osobistości. Mogę jedynie prosić, żebyście obejrzeli Państwo kilka programów pana David'a Attenborough, przeczytali artykuły z naukowych czasopism i raport IPCC (międzynarodowego panelu d/s zmian klimatu). 

Nie mogę nikogo przymusić do wprowadzenia zmian, ale mam nadzieję, że podejmując dzisiejszą decyzję, będziecie mieć w sercu dobro waszych dzieci.”

Radny P. Słowik – podziękował osobom zaangażowanym w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz Natalii Blichowskiej za godną pochwały postawę. Wyraził swój optymizm związany ze świadomością problemów klimatycznych wśród młodzieży. Powiedział, że nie widzi przeciwwskazań dla takiej inicjatywy, a wręcz bardzo ją popiera.

Przewodniczący P. Jaskulski – przyznał, że obecnie stoimy przed wyzwaniem związanym ze zmianami klimatycznymi, i że Radni w szczególności powinni podejmować kroki zmierzające do uwrażliwiania na kwestię zmian klimatu. Zaproponował przygotowanie projektu Apelu Klimatycznego, który będzie później przedmiotem obrad Komisji oraz trafi na sesję Rady Miasta.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformowała, że Miasto prowadzi korespondencję z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w której przedstawione zostały projekty oraz sposoby walki Miasta ze zmianami klimatu. Uwrażliwiła zebranych na to, że taki apel jest wyrazem stanowiska jakie zabiera Rada Miasta w celu zwrócenia uwagi na jakąś kwestię, nie rodzi on jednak skutków finansowych.

Głosowanie za przygotowaniem projektu apelu ws. przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym

Za – 4 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 4.
Kwestia nieujęcia zajęć Aqua Spinning prowadzonych przez STEMRAD w grafiku basenu Szczecińskiego Domu Sportu.


R. Pachół – STEMRAD – dokonał wprowadzania i opisał całą sprawę. Zaznaczył, że STEMRAD jest jedynym organizatorem zajęć Adua spinning na basenie SDS i są to największe tego typu zajęcia w całej Polsce. W systemie karnetowym w zajęciach uczestniczy ok. 200 pań w miesiącu. Dzięki zajęciom wiele kobiet zrzuciło wagę, poprawiło swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Zajęcia mają ponadto charakter rehabilitacyjny, ze względu na korzyści jakie przynosi wykonywanie ćwiczeń w wodzie. Posiadamy 27 specjalistycznych rowerków do ćwiczenia w wodzie, a w każdym miesiącu wszystkie miejsca na zajęciach są zajęte.

M. Grochulski – STEMRAD – opisał mechanizm przeprowadzania szkoleń, podkreślił kwalifikacje kadry instruktorskiej. Prowadzenie zajęć spinningu w wodzie wymaga specjalistycznej wiedzy, co czyni zajęcia elitarnymi. Powiedział, że instruktorzy Aqua spinningu współpracują także z innymi osobami, które chciałyby wprowadzić podobne zajęcia w innych miastach, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przewodniczący P. Jaskulski – zapytał o to, w jakich godzinach odbywają się zajęcia Aqua spinningu?

R. Pachół – STEMRAD – odpowiedział, że zajęcia odbywają się w godzinach późnowieczornych, do godziny 21:45.

Przewodniczący P. Jaskulski – zapytał o to, co stanie się, jeśli STEMRAD nie dostanie godzin na basenie SDS?

R. Pachół – STEMRAD – wytłumaczył, że STEMRAD podjął inwestycję, zakupił 27 rowerków, gdzie każdy z nich kosztował po kilka tys. zł. Jeśli nie będziemy mieć gdzie prowadzić swoich zajęć, to będziemy musieli zamknąć działalność.

Radny P. Słowik – zapytał o to, czy na działalność zostały zaciągnięte kredyty?

R. Pachół – STEMRAD – tak, został zaciągnięty kredyt w banku.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – przypomniał, że wcześniej na posiedzeniach Komisji Radni pytali, dlaczego w godzinach wieczornych jest tak mało miejsce na basenach dla klientów indywidualnych. Przychylając się do takich głosów podjęliśmy decyzję, że od 18:00 udostępnimy trzy tory na basenie 25m. Chcieliśmy zrobić to od 1 stycznia, ale na prośbę szkół zrobiliśmy aneksy do umowy, że będzie to od lutego, aby nie podejmować takich zmian przed końcem semestru. STEMRAD został o tej decyzji poinformowany wcześniej, jednak nie zgodził się na podpisanie aneksu do umowy.

Radny P. Słowik – zapytał, ile było dokładnie zapytań związanych z dostępnością do basenu lub uwag od indywidualnych klientów?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że takie pytania są kierowane zazwyczaj telefonicznie, nie potrafi podać dokładnej liczby.             

Radny P. Słowik – zapytał, czy wynajem torów został wymówiony wszystkim podmiotom, które wynajmowały je po godzinie 18:00?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że nie wszystkim, zastosowaliśmy kryteria, aby to ocenić. Liczba godzin, jakie zostały obcięte podmiotom była różna.

Radny P. Słowik – zapytał, czy STEMRAD jest jedynym podmiotem, który stracił wszystkie godziny?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że nie, jest jeszcze jeden taki podmiot.

Radna A. Grenda – zapytała o to, ile Miasto dokłada do działalności STEMRAD oraz czy zalegają oni z jakimiś płatnościami?

R. Pachół – STEMRAD – odpowiedział, że Miasto nie dokłada do ich działalności. STEMRAD na bieżąco płaci opłaty (ok. 8,5-10 tys. zł miesięcznie), nie zalega z żadnymi płatnościami.

Radna A. Grenda – powiedziała, że ma kontakt z uczestniczkami zajęć, które „są zakochane” w tych zajęciach i nie chcę z nich rezygnować. Zaznaczyła, że nie zaobserwowała, że w tym czasie na basenie jest dużo ludzi. Nikomu nigdy nie zostało odmówione wejście na basen z powodu zbyt dużej liczby korzystających w tym czasie z basenu.

Przewodniczący P. Jaskulski – wyraził podejrzenie, że suma usuniętych godzin STEMRAD jest większa niż suma godzin usuniętych wszystkim innym podmiotom. Poprosił o potwierdzenie.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że nie jest w stanie tego potwierdzić, ponieważ wymaga to szczegółowych obliczeń.

Radny P. Słowik – zapytał Pana M. Dopierę, czy takie postępowanie jest jego zdaniem sprawiedliwe?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – zaznaczył, że STEMRAD nie przestrzega regulaminu basenowego. Uczestniczki nie noszą czepków oraz chodzą w specjalnych butach do ćwiczeń po terenie basenu (powinny zakładać je przed samym wejściem do wody). Powiedział, że zostało to nagrane na kamerach.

R. Pachół – STEMRAD – odpowiedział, że uczestniczki zajęć zostały poinstruowane i zakładają buty przed wejściem do basenu. Ewentualne sytuacje złamania tego punktu regulaminu są jednostkowe, a instruktorzy przypominają o panujących zasadach. Wytłumaczył, że poprzedni dyrektor SDS wyraził zgodę na nienoszenie przez uczestniczki czepków, ponieważ ciało ćwiczących zanurzone jest w wodzie tylko do pasa. Ponadto są to ćwiczenia wysiłkowe, a termoregulacja odbywa się przez głowę. Stąd brak czepków jest uzasadniony z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa uczestniczek zajęć. Zapewnił, że instruktorzy bardzo pilnują, aby wszystkie uczestniczki miały włosy spięte lub związane.

Radny P. Słowik – zapytał o to, dlaczego na basenach SDS są wciąż wymagane czepki, podczas, gdy na wielu basenach się od tego odchodzi?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że taki zapis istnieje w regulaminie ze względów technologicznych. Wypadające włosy zapychają filtry basenów. To, że inne baseny nie stosują się do regulaminów, nie jest naszą sprawą.

Przewodniczący P. Jaskulski – dokonał podsumowania dotychczasowej dyskusji. Podmiot komercyjny wynajmuje odpłatnie tory na basenie SDS. Obecnie SDS całkowicie ogranicza im możliwość prowadzenia zajęć. Jest to też decyzja, która uderza w młodych przedsiębiorczych ludzi, którzy prowadzą własną działalność. Zapytał Pana K. Kupisa – Dyrektora Wydziału Sportu – o możliwość znalezienia innego basenu dla zajęć Aqua spinning.

K. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odpowiedział, że MOSRiR posiada jeden obiekt. Inne baseny są oświatowe i to trzeba z nimi skonsultować.

Radna A. Grenda – wyjaśniła, że w przypadku szkolnych basenów, umowy idą poprzez urząd i są podpisywane na rok. Żadna szkoła nie pozwoli sobie  na podpisanie teraz umowy.

Radny P. Słowik – zapytał o wysokość przychodów z dzierżawy torów i procentowy udział STEMRAD w generowaniu tych przychodów.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że przychody to ok. 1 mln 800 tys. zł. Z tego 600 tys. zł z umów zawartych z podmiotami wynajmującymi basen.

Radny P. Słowik – zapytał ile z tych przychodów generuje STEMRAD?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że ok. 100 tys. zł.

Radny P. Słowik – podsumował, że może to być prawie 1/5. Czy ceny za bilety zrównoważą tę kwotę?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że trzeba poczekać i okaże się, jakie będą przychody z biletów.

Radny P. Słowik – zapytał, jaka jest zajętość torów?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że obecnie nie ma wolnych torów, ponieważ inne podmioty je wynajmują.

Radny P. Słowik – wyraził zdziwienie, że podejmowane są tak drastyczne kroki, a nie wiadomo nawet jakie jest faktyczne zapotrzebowanie.

Przewodniczący P. Jaskulski – zaproponował ograniczenie torów dla STEMRAD na próbę, aby zobaczyć, jak wpłynie to ilość klientów indywidualnych. Powiedział, że całkowite ucięcie godzin nie powinno być zaakceptowane.

R. Pachół – STEMRAD – powrócił do tematu noszenia czepków przez uczestniczki zajęć. Poinformował, że taki zapis w regulaminie basenu powstał w sierpniu. STEMRAD od razu skierował pismo w tej sprawie do SDS. Ponadto przypomniał, że w regulaminie jest zapis, że czepki są wskazane dla wszystkich, a obowiązkowe dla długich włosów. Uczestniczki związują włosy gładko przy głowie, nie zamaczają ich, co jest przesłanką do traktowania ich jako posiadaczki włosów krótkich. Powiedział także, że zespół prowadzący zajęcia zawsze dba o czystość, porządek oraz dezynfekcję urządzeń do ćwiczeń.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – powiedział, że STEMRAD nie przestrzega regulaminu. Ponadto jest „uciążliwym klientem i dlatego w pierwszej kolejności go wykreśliłem”.

Radny P. Słowik – zapytał czy działalność STEMRAD prowadzi do degradacji obiektu? Wyraził wątpliwość w to, czy wymienione przewinienia są aż tak rażącym złamaniem regulaminu, że wymagają one tak drastycznych kroków jak likwidacja szczecińskiej firmy.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – odpowiedział, że na skutek użytkowania basenu przez firmę STEMRAD co roku jest konieczna wymiana kafelków, które są uszkadzane przez rowerki. Powiedział, że chodzi także o zasadę współpracy z pracownikami.

Radny P. Słowik – poinformował, że obecnie toczy się w SDS-ie postępowanie dotyczące ratowników i ich warunków pracy.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – zarzucił przedstawicielom STEMRAD-u, że kończą oni zajęcia później niż powinni i przez to pracownicy basenu muszą zostawać dłużej w pracy. Powiedział, że ma nagrane takie sytuacje. Poinformował, że od 21:45 nie powinno być w wodzie żadnego sprzętu, a on często się tam jeszcze o tej godzinie znajduje w wodzie.

R. Pachół – STEMRAD – odpowiedział, że zawsze starają się wyciągać sprzęt do 21:45, jeśli incydentalnie zdarzy się przekroczyć ten czas, to jest to maksymalnie o 2-3 minuty. Ponadto instruktorzy STEMRAD często pomagają obsłudze w porządkowaniu basenu (np. zawieszaniu lin). Poinformował skąd cała eskalacja problemu: od 2012 r. do 2016 r. ówczesny dyrektor SDS był zdania, że STEMRAD powinien maksymalnie wykorzystywać czas na basenie. Wówczas te kilka minut nie było problemem. Dopiero Pan M. Dopiera robi wszystko, co może aby uprzykrzyć im funkcjonowanie. Odnosząc się do słów Pana M. Dopiery z początku dyskusji, wyjaśnił, dlaczego nadal nie podpisali aneksu do umowy. Jest tam bowiem zapis, że zmiany wynikają ze strony Organizatora, czyli firmy STEMRAD. Jest to nieprawda, a pod nieprawdą STEMRAD się nie podpisze.

Radna A. Grenda – powiedziała, że sama jest uczestniczką zajęć i potwierdziła, że instruktorzy często pomagają zawieszać liny. Ponadto w momencie, w którym instruktorzy sprzątają sprzęt z jednej strony basenu, po drugiej stronie rozpoczyna się już czyszczenie basenu, więc nawet te kilka minut nie przeszkadza w pracy obsłudze basenu.

Przewodniczący P. Jaskulski – zwracając się do Pana D. Sadowskiego z Biura Prezydenta Miasta zapytał, co on sądzi o całej sprawie?

D. Sadowski – Biuro Prezydenta Miasta – poinformował, że odpowiada za kwestie związane ze sportem, jednak trudno mu wyrokować, bo dowiaduje się wielu informacji na bieżąco.

Radny P. Słowik – zaproponował spotkanie Komisji także z innymi podmiotami wynajmującym tory na basenie SDS oraz odwiedzenie basenu w czasie prowadzonych zajęć. Odniósł się do propozycji przewodniczącego. Zapytał, czy jest możliwość testowego podziału torów zajmowanych przez STEMRAD pomiędzy zajęcia Aqua Spinningu i klientów indywidualnych?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – zaproponował udostępnienie dla mieszkańców dwóch torów między godz. 18:00, a 20:00.

Przewodniczący P. Jaskulski – poprosił przedstawicieli STEMRAD o jeszcze większe przywiązywanie wagi do regulaminu.

D. Sadowski – Biuro Prezydenta Miasta – poinformował, że mniej więcej raz w miesiącu odbiera telefon z pytaniem, czemu klient indywidualny nie może wejść na basen.

Radny P. Słowik – wyraził obawę, że zachodzi  tutaj sytuacja sporu, a SDS chce ten spór zlikwidować w najprostszy sposób.

Z. Gogarowski – STEMRAD – powiedział, że sam jest ratownikiem i odnosząc się do kwestii ilości osób indywidualnie korzystających z basenu podczas zajęć Aqua spinning powiedział, że przecież każdy ratownik ma obowiązek wiedzieć, ile osób obecnie znajduje się na basenie. Muszą być zatem dostępne takie dane. Ponadto przypomniał, że dostarczyli oni zdjęcia, na których widać, że podczas ich zajęć tylko kilka osób korzysta z pozostałych torów basenu.

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – takie statystyki nie oddają rzeczywistości, ponieważ kiedy tor jest wynajęty, to inne osoby nie są na niego wpuszczane.

Przewodniczący P. Jaskulski – zapytał, kiedy Radni mogą spodziewać się nowego grafiku uwzględniającego dzisiejsze ustalenia?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – teraz jest okres świąteczny, a ustalenie nowego grafiku wymaga konsultacji z wieloma osobami, więc dopiero w styczniu. Do lutego będą stare umowy, nowe pojawią się w lutym.

Przewodniczący P. Jaskulski – przyjął deklarację SDS-u, przypomniał, że STEMRAD musi drobiazgowo przestrzegać regulaminu. Zaproponował powrót do tematu w styczniu, kiedy zostanie opracowany nowy harmonogram.

R. Pachół – STEMRAD – poinformował, że aneks powinien być podpisany do wczoraj. Czy w związku z tym, że są tam nieprawdziwe zapisy, zostanie on zmieniony?

M. Dopiera – Szczeciński Dom Sportu – tak, będzie on zmieniony.

R. Pachół – STEMRAD – poinformował, że służbę ratowniczą na basenie SDS prowadzi tylko jeden człowiek, który „ulepił sobie gniazdo” i ustala wszystkie grafiki dla ratowników. W większości to on wykonuje  pracę na basenie 25m i z dużą złośliwością odnosi się do przedstawicieli STEMRAD-u.

Przewodniczący P. Jaskulski – zaapelował o próbę porozumienia między kierownictwem SDS-u oraz STEMRAD-em. Powiedział, że na ten moment temat został wyczerpany, Komisja powróci do niego w styczniu, kiedy zostanie przedstawiony harmonogram.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny M. Żylik – poinformował Radnych, że udał się do proponowanego przez Miasto lokalu na siedzibę dla Rady Osiedla Osów, którego nie udało się obejrzeć na poprzednim posiedzeniu wyjazdowym. Przedstawił zdjęcia, które stanowią załącznik do protokołu. Powiedział, że jego zdaniem warunki panujące obecnie w lokalu nie są odpowiednie na siedzibę Rady Osiedla, jednak po dokonaniu remontu wyglądałoby to zupełnie inaczej.

Radna M. Myśliwiec – przypomniała, że Rady Osiedli posiadają fundusze na drobne remonty, a remont takiego pomieszczenia nie jest kosztowny. Przypomniała, że siedziba Rady Osiedla służy jedynie jako miejsce spotkań i dyżurów, nie musi ona spełniać tak wysokich standardów jak np. lokal przeznaczony do zamieszkania.

Przewodniczący P. Jaskulski – powiedział, że dzisiejsze rozwiązanie nie jest zadowalające. Zapytał o to, jak wyglądają plany remontu przez ZBiLK.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśniła, że ZBiLK nie ponosi kosztów remontu, to leży w gestii najemców. Widać, że obecny najemca własnym nakładem pracy stara się remontować ten lokal i wygląda on obecnie dużo lepiej niż wcześniej.

A. Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – przypomniała, że dotychczasowe rozmowy dotyczyły wyboru miejsca na siedzibę. Nie poruszany był temat remontu. Jeśli mamy go poruszać, to trzeba popatrzeć na kwestię lokalu dużo szerzej.

Radny M. Żylik – powiedział, że jego zdaniem problemem jest to, że byłaby to siedziba dwóch różnych podmiotów. Nie można odmówić Klubowi Motocyklowemu prawa do aranżowania tam swojego charakterystycznego wystroju, ale jednocześnie nie pasuje on do Rady Osiedla.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – podkreśliła, że jest to stowarzyszenie, które angażuje się we współpracę z dziećmi i robi bardzo dużo dobrego. Ponadto ma dużą wolę współpracy.

Przewodniczący P. Jaskulski – powiedział, że wygląda na to, że woli współpracy brakuje jednak po stronie Rady Osiedla.

A. Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedziała, że kwestia wystroju jest raczej kwestią gustu. Najważniejsza jest wola współpracy po obu stronach. Powiedziała, że powadzi rozmowy z przewodniczącą Rady Osiedla Osów i stara się nakłonić ją do współpracy z Klubem.                   

Radna M. Myśliwiec – powiedziała, że są problemy po stronie Rady Osiedla Osów, która nie jest skłonna do współpracy. Poinformowała także o problemach mieszkańców dotyczących współpracy z Radą Osiedla Osów.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/01/23 10:27:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/01/23 10:27:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/20 14:39:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/20 14:38:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/16 12:40:20 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/13 13:28:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/13 11:05:20 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/13 09:58:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/13 09:50:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/11 13:35:05 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/11 08:51:34 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/11 08:45:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 14:14:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 14:08:00 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 13:37:52 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 13:29:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 12:17:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 10:00:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/10 09:59:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/09 10:22:15 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/09 10:19:08 nowa pozycja