Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.62.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 4 LIPCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie wniosków o zmianę zapisów Uchwały Nr XVII/553/20 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin - ciąg dalszy prac.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24.06.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie wniosków o zmianę zapisów Uchwały Nr XVII/553/20 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin - ciąg dalszy prac.


P. Bartnik – przypomniał, że dzisiejsze posiedzenie Komisji odbywa się na wniosek taksówkarzy, którzy zwrócili się do Rady Miasta z prośbą o zwiększenie stawek maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie Szczecina (załączniki nr 3 i 4 do protokołu).

S. Kotliński – Biuro Obsługi Interesantów – poinformował, że do dziś praktycznie wszystkie korporacje podniosły opłaty za przewozy do stawek maksymalnych ujętych w aktualnie obowiązującej uchwale. Jedyną korporacją, która tego nie uczyniła jest Taxi4You.

D. Ciarka – Taxi4You – potwierdził, że stawki nie są u niego na razie podnoszone. Z decyzją czekał do dzisiejszego posiedzenia.

P. Bartnik – zapytał obecnych na sali, jakie są ich oczekiwania?

H. Klimko – przedstawił swoje uwagi przekazane w piśmie z dnia 27.05.22 (załącznik nr 5 do protokołu).

Z. Jakubcewicz - przypomniał, że 2. taryfa nie jest taryfą nocną. To ok. 50% godzin w roku (licząc także niedziele i święta). To rozróżnienie służy lepszemu wynagrodzeniu za pracę w godzinach nocnych, w niedzielę i święta. Przypomniał też, że w 2004 roku, kiedy stawka maksymalna wynosiła 2,40 zł/km najniższa pensja wynosiła 845 zł. W tej chwili pensja minimalna wynosi ponad 3000 zł. Społeczeństwo będzie stać na wyższe stawki. Zaproponował 6 zł/km w 1. taryfie, 9 zł/km w taryfie 2. oraz opłatę startową 10 zł. Te stawki z pewnością nie będą wykorzystane do maksimum: duże korporacje zaproponują stawki niższe i rabaty.

D. Ciarka – zapytał obecnych na sali, czy te podwyżki, które właśnie wprowadzili (3 zł/km i 7 zł/km) wystarczą? Czy da się w ten sposób wytrzymać do września? Czy trzeba myśleć o zrobieniu jakiegoś „nawiasu”? „Musimy ustalić stawkę maksymalną, ale nie możemy przeholować, żeby nie zrobić ludziom krzywdy. Są tacy, którzy bezlitośnie to wykorzystują”. W kwestii opłaty za 1 godzinę postoju zgodził się z propozycją p. Klimko (40 zł).

P. Bałakiriew – City Taxi – nie wie, jak podwyżka odbije się na klientach. Uważa, że opłata startowa powinna wynosić tyle, co litr paliwa. Jednak nikt dziś nie wie, ile będzie kosztować benzyna we wrześniu. Dlatego dziś proponuje 8 zł opłatę startową.

D. Ciarka – powiedział, że w tej chwili, po raz pierwszy od lat, doszło do wyrównania stawek na taksometrach ze stawkami ustalanymi przez Miasto. Nie byłoby tego, gdyby nie wojna i rosnące ceny. Zaproponował 10 zł opłaty startowej, 4 zł za kilometr w 1. taryfie i 40 zł za godzinę postoju.

J. Cencyk – Taxi Prawobrzeże – przedstawił swoją propozycję stawek: opłata startowa 10 zł, 1. taryfa 4 zł/km, 2. taryfa 6 zł/km, opłata postojowa 40 zł/ godzinę.

R. Stankiewicz – dotychczasowe stawki za przejazdy taksówkami ocenił jako anorektyczne. Propozycję 10 zł opłaty startowej uznał za uczciwą i sensowną.

J. Balicka – zgodziła się z koniecznością podniesienia opłaty. Zaproponowała 10-11 zł stawkę opłaty początkowej, 1. taryfa 5-5,50 z/km, 2. taryfa 6,50 zł/ km, opłata za godzinę postoju nie więcej jak 40 zł.

D. Ciarka – przypomniał, że taryfa 2. jest o 50% większa od taryfy 1. Jeśli przyjąć propozycję radnej Balickiej osoba jadąca do Lubieszyna zapłaci w nocy lub w święta 20 zł za kilometr. Raz jeszcze powtórzył, że stawki trzeba odpowiednio wyważyć.

J. Balicka – powiedziała, że rynek zawsze reguluje ceny. Jeśli pasażer zapłaci zbyt wysoki rachunek za przejazd, kolejnym razem wybierze inną taksówkę. Korporacje mają możliwość, i od lat z niej korzystają, udzielania rabatów za przejazd, choćby w postaci bonusów dla stałych klientów itp.

H. Klimko – nie zgodził się z radną Balicką. Ceny maksymalne ustala się, bo rynek taksówkarski jest b. jednolity. I z tego powodu powinien stosować jednolity zakres cennika, maksymalnie ujednolicony. Dlatego należy zrezygnować z taryfy nocnej, taryfy 3 i 4. Właściwym powinno być uwzględnienie taksówkarskich propozycji i potrzeb, aby ustalając jedną cenę maksymalną, uwzględnić wszystkie możliwości. Kwestia obniżenia stawki pozostaje na ryzyku samego taksówkarza.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by zastanowić się, czemu służą taksówki w mieście. Niezależnie od komercyjnych interesów obecnych na sali. Wielu Szczecinian zrezygnowało z poruszania się własnym samochodem po centrum miasta. Ludzie chcą korzystać z taksówki, jako z dobra komplementarnego, uzupełniającego. To jest jakaś forma usługi luksusowej. Po to, by nie wjeżdżać samochodem do centrum. Radna proponuje stawkę startową 8 zł, i 4 zł za kilometr w 1. taryfie. „Nie możemy przeforsować tego rynku, bo to przyniesie wszystkim szkodę.”

R. Lewandowski – powiedział, że taksówka nie jest dobrem luksusowym. Dla radnego taksówka to krwioobieg komunikacji w mieście. To jest biznes. Ceny powinny być godziwe. Biznes powinien się opłacać. „Powinniśmy ustalić konsensus w dyskusji z taksówkarzami”.

P. Bartnik – zapytał, czy jest możliwe ustalenie ceny za paliwo jako tej, która jest wskaźnikiem? Tak, by nie wracać do uchwały co np. 2 lata.

S. Kotliński – poinformował, że jest jedno miasto w Polsce, które w podobny sposób rozwiązało ten problem. Jest to miasto Łódź. Tam się uchwała Rady Miasta się nie zmienia. P. Kotliński ma nadzieję, że ceny paliwa jednak spadną. W tej sytuacji ceny usług taksówkarskich musiałyby pójść w dół. Nie wszyscy będą zadowoleni z takiej sytuacji.

P. Jaskulski – zapytał, jaki procent Państwa biznesu stanowi cena benzyny? Czy potraficie na to odpowiedzieć?

D. Ciarka – powiedział, że nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Jest ogromną różnorodność samochodów, jakimi dysponują jego kierowcy: elektryczne, hybrydowe, benzynowe z gazem i bez gazu, diesle. To raczej sami taksówkarze muszą iść w kierunku oszczędności, sami obniżyć koszty. I świetnie sobie z tym radzą.

Z. Jakubcewicz – nie zna przepisów, na podstawie których jest stosowana taryfa 3 i 4. Życzyłby sobie, by tak ustalić taryfę 1 i 2, aby można było na ich podstawie jeździć poza miasto. Jego zdaniem stawka 6 zł/km i 9 zł/km zabezpieczy interesy taksówkarzy. Uznał, że przedstawiciele korporacji obawiają się tego, bo taksówkarze zaczną opuszczać ich firmy. Odpowiadając na pytanie P. Bartnika powiedział, że w zależności od rodzaju samochodu opłata za paliwo stanowi 20-30% kosztów.

S. Kotliński – według jego informacji przy kosztach taksówkarskich ok. 8000 zł miesięcznie, ok 3900 zł- 4000 zł to koszty paliwa (45-50%). To jest przerażające.

P. Bartnik – podsumowując dyskusję zaproponował wystąpienie do Prezydenta Miasta o przygotowanie zmiany do obowiązującej uchwały. W dyskusji przeważyło 40 zł opłaty postojowej, 4 zł/km w 1. taryfie i opłata startowa 10 zł. I taką propozycję chciałby przekazać Prezydentowi. Drugim rozwiązaniem jest poszukanie wskaźnika, który można wprowadzić do uchwały i sprawić, że będzie łatwiejsza dla taksówkarzy i dla radnych. Chciałby, żeby to było przynajmniej przemyślane.

W głosowaniu: za – 5 radni przyjęli propozycję przedstawioną przez Przewodniczącego Bartnika.

Kolejne spotkanie komisji zaplanowano pod koniec sierpnia tak, by uchwała została podjęta na sesji 6 września.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/08/30 14:52:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/08/30 14:52:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/06/27 12:03:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/06/27 11:58:11 nowa pozycja