Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Odprawa roczna podsumowująca wyniki działań za rok 2018 Straży Miejskiej.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Odprawa roczna podsumowująca wyniki działań za rok 2018 Straży Miejskiej.


L. Gajewski -  Komendant Straży Miejskiej- wraz z zastępcami: K. Kamińskim i K. Mechlińskim - przedstawili prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Omówili m.in. zadania realizowane przez Straż w roku 2018, sytuację kadrową i lokalową. Poinformowali o przebiegu współpracy z policją i innymi służbami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. Zapoznali z działalnością poszczególnych referatów oraz przekazali dane statystyczne dotyczące zastosowanych sankcji, przeprowadzonych szkoleń, sposobu załatwienia skarg oraz przeprowadzonych kontroli. Poinformowali, że celami na rok 2019 są przede wszystkim: czystość Miasta, czystość powietrza oraz utrzymanie drożności ciągów komunikacyjnych i kontrola prawidłowości parkowania pojazdów.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/02/21 09:01:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/02/21 09:01:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/07 14:54:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/31 14:16:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/29 10:47:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/29 10:42:42 nowa pozycja