Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.33.2022
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 10 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (30.03.2022 r.).
3. Zmiany w składach osobowych Rad Osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (30.03.2022 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dn. 30.03.2022 r.

Za - 4 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Zmiany w składach osobowych Rad Osiedli.


W dn. 27.04.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pani Marianny Jagielskiej z pracy w RO Głębokie - Pilchowo (zał. nr 2 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 71 (zał. nr 3 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Grzegorza Daszkowskiego (zał. nr 4 do protokołu).

W dn. 2.05.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pani Elżbiety Szczudłowskiej z pracy w RO Głębokie - Pilchowo (zał. nr 5 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 72 (zał. nr 6 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Panią Anetę Olszewską (zał. nr 7 do protokołu).

W dn. 11.05.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Bogumiła Kujawy z pracy w RO Zdroje (zał. nr 8 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 73 (zał. nr 9 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Zdzisława Przybylskiego (zał. nr 10 do protokołu).

W dn. 11.05.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Burjanowskiego z pracy w RO Żydowce - Klucz (zał. nr 11 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 74 (zał. nr 12 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Panią Marię Kryńską (zał. nr 13 do protokołu).

W dn. 3.06.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Dawida Kamrowskiego z pracy w RO Stare Miasto (zał. nr 14 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 75 (zał. nr 15 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Janusza Mołdę (zał. nr 16 do protokołu).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/06/29 11:05:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/06/29 11:05:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/20 10:11:24 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/08 15:17:08 nowa pozycja