Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.25.2021
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rejestracja kandydatów do RO Żelechowa i RO Łękno.
4. Składy Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do RO Żelechowa i wyborach uzupełniających do RO Łękno.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.11.24.2021 z dn. 14.07.2021 r.

Za - 5 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Rejestracja kandydatów do RO Żelechowa i RO Łękno.


Rafał Miszczuk - Dyrektor Biura Rady Miasta - poinformował, że do RO Żelechowa zgłosiło się 26 kandydatów (lista załącznik nr 3 do protokołu), na 15 mandatów do obsadzenia w radzie. Kandydaci zostali sprawdzeni i figurują w rejestrze wyborców dla osiedla Żelechowa. Zwrócił uwagę na to, że do Osiedlowej Komisji Wyborczej na Osiedlu Żelechowa zgłosiło się do tej pory tylko dwóch kandydatów. Poinformował, że sytuacja wygląda gorzej na osiedlu Łękno, gdzie do tej pory zgłosiło się tylko pięciu kandydatów. W takim przypadku ordynacja wyborcza zawarta w Statutach Rad Osiedli mówi o tym, że Miejska Komisja wyborcza przedłuża termin zgłaszania kandydatów o 3 dni.

Przewodnicząca Urszula Pańka - pogratulowała mieszkańcom Osiedla Żelechowa tak licznego zainteresowania kandydowaniem do Rady Osiedla. Zachęciła do zgłaszania się do Osiedlowych Komisji Wyborczych.

Komisja przyjęła przez aklamację przedłużenie terminu składania zgłoszeń kandydatów od Rady Osiedla Łękno oraz do Osiedlowych Komisji Wyborczych o 3 dni (do 9.09.2021 r.).

W związku z przedłużeniem terminu składania zgłoszeń kandydatów rejestracja kandydatów do RO Żelechowa i RO Łękno została przeniesiona na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 4.
Składy Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do RO Żelechowa i wyborach uzupełniających do RO Łękno.


W związku z przedłużeniem terminu składania zgłoszeń kandydatów ustalenie składów Osiedlowych Komisji Wyborczych zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/10/26 08:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/10/26 08:54:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/07 09:58:37 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 12:54:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 12:43:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 10:41:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/31 10:33:40 nowa pozycja