Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.28.2021
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (7.09.2021r., 10.09.2021 r., 26.09.2021 r.).
3. Zmiany w składach osobowych Rad Osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (7.09.2021 r., 10.09.2021 r., 26.09.2021 r.).


Protokół nr 0012.11.25.2021 z dn. 7.09.2021 r.

Za - 4 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.

 

Protokół nr 0012.11.26.2020 z dn. 10.09.2021 r.

Za - 4 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.

 

Protokół nr 0012.11.27.2020 z dn. 26.09.2021 r.

Za - 4 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w składach osobowych Rad Osiedli.


W dn. 15.09.2021 r. wpłynęła rezygnacja Pani Anety Próba z pracy w RO Podjuchy. W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 52 (zał. nr 2 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Daniela Bohuń (zał. nr 3 do protokołu).

W dn. 21.09.2021 r. Pan Andrzej Kamrowski p.o. Przewodniczącej Rady Osiedla Gumieńce poinformował o śmierci Pana Romualda Szmyta Radnego RO Gumieńce (zał. nr 4 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 53 (zał. nr 5 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Panią Anitę Kołodziej-Skalską (zał. nr 6 do protokołu).

W dn. 26.09.2021 r. wpłynęła rezygnacja Pana Norberta Wojtasa z pracy w RO Bukowe-Klęskowo. W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 54 (zał. nr 7 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Rafała Rak (zał. nr 8 do protokołu).

W dn. 30.09.2021 r. Pani Irena Błachowiak (Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat ds. gospodarki komunalnej, stanowisko ds. współpracy z Radami Osiedli) poinformowała o śmierci Pana Jerzego Pawlika Przewodniczącego RO Zawadzkiego-Klonowica (zał. nr 9 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 55 (zał. nr 10 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Panią Irenę Pietrasik (zał. nr 11 do protokołu).

W dn. 11.10.2021 r.  wpłynęła informacja o śmierci Pana Kazimierza Tusińsiego Radnego RO Śródmieście Zachód. W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 56 (zał. nr 12 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 0.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował Przewodnicząca Komisji
 
Rafał Miszczuk
Dyrektor Biura BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/10/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/12/15 10:32:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/12/15 10:32:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/29 14:36:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/26 08:56:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/06 14:38:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/06 12:31:54 nowa pozycja