Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 17 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Wydziału Oświaty nt. przebiegu matur i egzaminu 8-klasisty.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
•Nr 116/20 w spr. przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
•Nr 117/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
•Nr 118/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19
•Nr 119/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.05.20 przyjęto w głosowaniu: za  jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja Wydziału Oświaty nt. przebiegu matur i egzaminu 8-klasisty.


L. Rogaś – przypomniała, że egzamin maturalny przeprowadzany jest w Szczecinie w 32 szkołach. W terminie poprzedzającym egzaminy Miasto uruchomiło fakultety dla maturzystów (2557 godzin zajęć zdalnych). Dla uczniów, którzy nie mogli z uzasadnionych powodów przystąpić do matury, wyznaczono drugi termin. W procedurze egzaminacyjnej nastąpiły zmiany dotyczące m.in. zasad przestrzegania higieny, odległości między stolikami (co skutkowało zwiększeniem ilości pomieszczeń i zwiększeniem liczby zespołów egzaminacyjnych). Wytyczne dotyczyły przede wszystkim wykluczenia z terenu szkoły osób postronnych, uruchomienia dodatkowych wejść, wyznaczenia godzin w których uczniowie wchodzą do szkoły, obowiązku noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, korzystania z własnych przyborów do pisania itd.. Matura przebiegała bez problemów, uczniowie podeszli do tego bez większego stresu niż dotychczasowo.

Egzamin po 8 klasie, trwający 3 dni i obejmujący 48 szkół z 2900 uczniami, otrzymał wytyczne podobne jak egzamin maturalny. Tu również wyznaczono dodatkowy termin dla tych, którzy nie mogli pisać egzaminu w pierwszym terminie. Podczas egzaminu doszło do przykrej sytuacji: u jednego z uczniów wykryto wirusa i wraz z siedmioma innymi, z którymi miał kontakt, zostali objęci kwarantanną.

R. Łażewska – przekazała wyrazy uznania dla wszystkich, którzy się zaangażowali w oba egzaminy. Podziękowała za to, że egzaminy przebiegły spokojnie i bezproblemowo.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:
•Nr 116/20 w spr. przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
•Nr 117/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
•Nr 118/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19
•Nr 119/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20


L. Rogaś – omówiła ww. projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniami.

Projekt uchwały Nr 116/20 w spr. przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie,

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 117/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20,

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 118/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19,

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 119/20 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20,

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/11/19 12:18:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/11/19 12:18:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:41:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:40:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:37:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:33:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:33:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:29:35 nowa pozycja