Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Podsumowanie nowego systemu segregacji odpadów.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 16  października br.


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie nowego systemu segregacji odpadów.


 

 

Radny M.  Szyszko- zapytał o możliwość budowy biogazowni, posiada  sygnał od operatorów odbierających odpady o chęci współpracy w tym temacie. Czy miasto Szczecin rozważało taka opcję?

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- z informacji jakie posiada biogazownie  budowane były  na terenie  Polski   z wykorzystaniem środków unijnych. Trzeba sprawdzić czy istnieje możliwość pozyskania środków unijnych z  następnej transzy -  ta perspektywa  jest już wykorzystana. Być może warto rozważyć budowę w systemie partnerstwa publiczno-prawnego .

Zastępca Prezydenta A. Szotkowska– jest to decyzja bardzo strategiczna,  pozostaje otwarte pytanie jaka rolę powinno pełnić miasto Szczecin. Na tym etapie nie może udzielić wiążącej odpowiedzi.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- dokonał prezentacji wizualnej (załącznik nr 3 do protokołu). Gromadzenie bioodpadów wprowadzono w Szczecinie od dnia  1 lipca 2019 r.; przed tym okresem  liczba punktów odbioru odpadów zielonych wynosiła 44% przy deklaracji selektywnej na poziomie 86%. Na dzień 30 wrzesień 2019  liczba punktów odbioru odpadów zielonych na poziomie 66% nieruchomości jednorodzinnych, liczba punktów w zabudowie wielorodzinnej  50%.

Radny J. Posłuszny-  z punktu widzenia miasta  system działa,  ale jako radni otrzymujemy wiele zgłoszeń o nieprawidłowościach. Zaprezentował woreczki biodegradowalne (wykorzystywane na południu Europy w zakresie segregacji odpadów)  czy rozważamy wprowadzenie takich rozwiązań? Oczekuje zaproszenia wspólnot i  przewoźników na posiedzenie komisji na którym będą omawiane  problemy funkcjonowania nowego systemu segregacji odpadów.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- w przyszłości są zaplanowane spotkania z ww.

P. Adamczyk-   podał przykład Austrii  jako państwa gdzie poziom zagospodarowania odpadów jest najwyższy w Europie, funkcjonuje tam system 7 pojemników.  Doświadczenia europejskie są im znane, są na etapie rozważania różnych rozwiązań.  Chcą  rozwiązać problemy w zakresie odpadów  bio w zabudowie wielorodzinnej uwzględniając uwagi zarządców. Ważnym partnerem są  instalatorzy, temat cały czas jest otwarty. Zgłoszony pomysł radnego jest wart przedyskutowania  jednak  należy wybrać takie opakowanie, które będzie spełniało wszystkie normy bio, w jaki sposób ogłosić dystrybucję ewentualnych woreczków do zabudowy wielorodzinnej. Jest to temat organizacyjny ale cel jest dobry, zgadza się aby szukać rozwiązania.

 Radna  M. Myśliwiec- do niej zwracało się wielu mieszkańców i zarządców zgłaszających problemy z   myciem pojemników.

P. Adamczyk- usługa mycia pojemników jest oferowana w samochodzie zamkniętym,  16 tysięcy pojemników powinno być mytych bo tyle jest zgłoszonych bio. Jednorazowe mycie w usłudze Remondis to  18 zł; tylko jedna spółdzielnia zgłosiła tą usługę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Student-  niestety  nie są w pełni zadowoleni z usługi mycia pojemników bio , odbywa się  tylko mycie pojemnika wewnątrz do połowy jest to  mycie na poziomie 50%,  brak umycia go na zewnątrz a spółdzielnia nie ma takich  możliwości. Chcą przyjęcia przez miasto  ogólnej logistyki w  odbiorze bio. Zarządcy nie mają większego wyboru, logistycznie i cenowo jest to trudne do zaakceptowania.  18 zł  za umycie pojemnika , to cena przy wykupieniu usługi miesięcznej  ( 4 razy w miesiącu).  Jako zarządca  usługę za  mycie pojemników wrzucają w eksploatację a mieszkańcy nie zgadzają się z taką polityką,  bowiem  płacą za odbiór odpadów,   więc dlaczego jeszcze dodatkowo płacą  za mycie.  Mycie winna robić firma,  która zabiera odpady.

Radna D. Jackowski- miasto nie ma przyjętych  standardów  jako wytycznych dla projektantów  określających   ilość  niezbędnych pojemników na ilość  mieszkańców. Czy miasto jest w stanie stworzyć takie standardy aby je egzekwować podczas wydawania  pozwolenia  na budowę.

P. Adamczyk-90 % problemów dotyczy nieruchomości które już są wybudowane. Inaczej przedstawiają  się one na terenie spółdzielni, które  mają większe lokalizacje, inaczej na  nieruchomościach małych postawionych na niewielkich terenach.  Zawsze możemy wprowadzić standardy ale zapisy prawne są tak szybko zmieniane i  musimy je na bieżąco  korygować, na dzień dzisiejszy   mówimy o 5 pojemnikach, zapiszemy to w prawie miejscowym, a jak zmieni się ustawa ?

Radny M. Szyszko- popiera głos radnej D. Jackowski. Projektując ośrodek kultury w Podjuchach nie było  uwzględnionych punktów do selektywnej zbiórki odpadów; RO mając dostęp do projektu naniosła poprawki. Poruszył problem instalacji butelko matów; już w kilku szkołach pojawiały się selektywne zbiórki odpadów. W roku przyszłym wzrośnie poziom oczekiwanej selektywnej zbiórki, jak duże kary nam grożą? Jak rozwikłać odpowiedzialność zbiorową w zabudowanie wielorodzinnej? Założenie systemu to jego samofinansowanie, jaki mamy deficyt?

P. Adamczyk- rok 2020 to pierwszy unijny taryfikator – poziom dla gminy 50% selektywnej zbiórki; Szczecin za rok 2018 osiągnął poziom 46 %, za brak selektywnej zbiórki u nas jest podjęta uchwała, która daje możliwość pobiera  dwukrotności opłaty podstawowej zaś ustawa daje taką możliwość czterokrotnie. Niestety  okres przejściowy trzeba kończyć.

A. Nycz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych-  sprawność systemu zależy od współpracy miasta- odbiorcy - zarządcy, którą  deklarują. Problemy: frakcji bio –okres letni przetrwaliśmy jednak musi być on ulepszony,  w jaki sposób doprowadzić pojemniki bio do stanu  zadawalającego ( na dziś jest połowiczny). Mieszkańcy mogą nie chcieć segregacji, postulują aby usługa mycia pojemników  została włączona w opłatę pobieraną przez miasto; dziś firmy mają monopol –jednorazowe mycie 54 zł.  

A. Szotkowska- zlecenie mycia pojemników przez miasto musi objąć wszystkie pojemniki, należy ogłosić przetarg a to może spowodować  wzrost   kosztów. Rozważą problem.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– podziękowała za spotkanie, jest to jedno z pierwszych w tej tematyce.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/11/21 09:47:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/11/21 09:47:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/08 09:59:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/16 13:06:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/16 11:16:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:19:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:18:00 nowa pozycja