Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.41.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 16:00
Zakończenie posiedzenia - 18:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
•184/20 - ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
•186/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu,
•187/20 - ustalenia strefy płatnego parkowania
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
•184/20 - ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
•186/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu,
•187/20 - ustalenia strefy płatnego parkowania


Radosław KanarekPrezes NiOL-u omówił autopoprawki  do projektów uchwał: 184 -wejście w życie od 1.02.2021 oraz 186 - wejście w życie od dnia 31 marca 2021.

Radny L. Kadłubowski- czy planują wprowadzenie  kampanii informacyjnej dla mieszkańców.

R. Kanarek- przed datą 1 lutego 2021 (dwa tygodnie przed wejściem w życie uchwał zrobią kampanię informacyjną).

Radny P. Słowik- zapytał o  abonamenty czy  zakupione przed wejściem w życie uchwał,  będą nadal obowiązywać ? zwłaszcza dla samochodów hybrydowych?

R. Kanarek- wszystkie  karnety  zakupione przed wejściem w życie uchwały zostają do wykorzystania.

Radny P. Słowik- czy obniżamy bilety sieciowe?

Głosowanie:

Projekt uchwały nr  184/20  w sprawie  ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi z autopoprawką

Komisja w wyniku głosowania: 6- za. przeciw – 3, wstrzym.- 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie uchwałę

   

Projekt uchwały nr 186/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu z autopoprawką

Komisja w wyniku głosowania : za- 6,  przeciw – 4, wstrzym.- 2  zaopiniowała pozytywnie uchwałę

W dalszej części porządku obrad  radni zajęli się dyskusją nad projektem  187/20 - ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

P. Adamczyk Dyrektor WGK- omówił autopoprawki do projektu uchwały, udzielił odpowiedzi radnemu P. Słowikowi pakiet dotyczący zmian biletów sieciowych będzie omawiany na sesji w październiku- propozycja biletu miesięcznego na wszystkie linie to 90 zł.

Radna J. Balicka- czy pozostała propozycja biletu tzw ”zerowego” czyli 15 minut w strefie wolnej od opłat?

P. Adamczyk- zostało te 15 minut bez opłat. Numer rejestracyjny samochodu będzie powiązany z samochodem.  Podobnie jak w rowerze miejskim.

J. Balicka- prosi o podanie  zapisów ww. uchwale?

R. Kanarek- 15 darmowych minut ma znaczenie dla rodziców odprowadzających dzieci do placówek.

P. Adamczyk- zapis o 15 darmowych minutach jest zawarty art.9 pkt.10, ppkt1.

Radna D. Jackowski- wnioskowali o większą zmianę ceny  biletu sieciowego, który miał być zachętą jako alternatywa dla SPP. Niestety dalej proponuje się 10 procent.

P. Adamczyk-proponują 90 zł na wszystkie linie  dla osoby nie korzystającej z ulg. Stawki biletów sieciowych będą na sesji październikowej, tam będziemy rozmawiać o stawkach.

Radna D. Jackowski-podczas rozmów z Prezydentem wnosili  o zniżkę biletu sieciowego o 20%. Miała być również  dodatkowa linia 90 jako alternatywa dla SPP . Brak twardych deklaracji – ww. zakresie.

P. Adamczyk- pierwsza propozycja  w obszarze SPP to modyfikacja linii 87, która już funkcjonuje od kilku tygodni, a ma na celu przybliżenie dostępności do Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego i szkoły. Kolejna propozycja to uruchomienie linii 90.

Radny P. Słowik- zapytał o rower miejski czwartej generacji, czy będą różnego typu np. cargo,  dla rodziców z dziećmi.  Zapytał o  linię 90,  jaka perspektywa siatki połączeń, jakie autobusy czy elektryczne ? Czekają na deklarację obniżenia ceny biletów sieciowych.

R, Kanarek- zmieniają system roweru miejskiego, będzie to rower bez wspomagania elektrycznego, będą w różnych konfiguracjach mogą być cargo –wejdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

P. Adamczyk- na dzień dzisiejszy nie chce składać  deklaracji o wielkości kosztów biletów sieciowych. Przygotowują zmianę przebiegu linii 70 ( rozdzielenie linii na miejska i podmiejską)  czy linia 90 to będą  autobusy  elektryczne czy nie?  jeszcze nie wiemy, jesteśmy w trakcie pracy, jednakże autobusy elektryczne maja obsługiwać centrum.  Przyjmują, że w godzinach szczytu będą jeździć co 10 minut. Linie pośpieszne są przedmiotem dyskusji od kilku lat, bowiem pokrywają się one z osią tramwajową. Należy odpowiedzieć na pytanie czy linia A i B w takim układzie ma sens? Rozmawiając o zmianach w komunikacji musimy wrócić do tego tematu. Wszelkie modyfikacje w siatce połączeń będą na przełomie stycznia / lutego 2021. Drobna korekta linii 87 była poprzedzona co najmniej kilkunastoma próbami autobusów przegubowych jak i krótkich, czy osie skrętu będą mogły przebiegać swobodnie. W wyniku tych prób zaproponowano taki przebieg tej trasy.

Radny Ł. Kadłubowski– cieszy się, że  na etapie konsultacji z klubem KO udało się zmienić wysokość opłaty za bilety sieciowe. Zapytał o opłatę zryczałtowaną dzienną, jak ją mogą nabyć mieszkańcy? Zapytał o  abonamenty  w przypadku leasingu aut zarejestrowanych na firmę. Abonament 240 zł  i 160 zł  czy to kwota ostateczna? Czy nie powinna być w autopoprawce kwota 150 zł. Transgraniczne egzekwowanie opłaty dodatkowej (Kołobrzeg poradził sobie z tym problemem). Autobus przy ul. Hożej –co z nim?

R. Kanarek- opłata dzienna – chcą aby katalog wnoszenia opłaty był jak największy np. poprzez aplikacje, opłaty w parkomacie itd. Jeżeli chodzi o abonament. zryczałtowany to będzie on dostępny dla  osób zamieszkujących w strefie na podstawie nie tylko zameldowania, ale również zamieszkiwania na podstawie umowy najmu. Jeżeli chodzi o własność samochodu to dopuszczają  wszelkie formy własności leasingowe, kredytowe itd. Tańszy abonament w strefie B będzie powodował brak rotacji. Skontaktują się z przedstawicielami Kołobrzegu jak pobierać opłatę  transgraniczną.

P. Adamczyk- linia przez ul. Hoża i Miodową są to nowe ulice gdzie można wprowadzić linie autobusową. Dyskutują z ZDiTM, chcą wprowadzić rozwiązanie od pierwszego stycznia.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- obniżka cen  biletów sieciowych jest nadal tematem rozmów Koalicji Obywatelskiej z Prezydentem, będą wprowadzane  na sesję październikową. Skupmy się na uchwale 187 może obniżymy kwotę abonamentu B  160 zł na 150 zł.

Radny M. Pawlicki-proponuje aby  stawki omówić jutro na sesji.

Radna G. Zielińska- przejdźmy do glosowania.

 

W dalszej części porządku obrad  odbyło się głosowanie nad projektem uchwały  187/20 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania ( z autopoprawką).

Komisja w wyniku głosowania: za- 4,  przeciw – 4, wstrzym.- 2 (głos Przewodniczącej Komisji „za”) zaopiniowała pozytywnie uchwałę

 

 


 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/10/14 11:26:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/10/14 11:26:08 modyfikacja wartości
2020/09/22 09:50:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/18 07:08:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/16 14:52:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/16 14:51:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/16 14:50:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/16 14:48:49 nowa pozycja