Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.43.2022
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Teatr Letni - wizja lokalna (godz. 14:00-14:30).
3. Budynek przy al. Wojska Polskiego 64 - wizja lokalna (godz. 14:45 - 15:15).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Teatr Letni - wizja lokalna (godz. 14:00-14:30).


Po odbyciu wizji lokalnej zaplecza Teatru Letniego radni zadawali pytania dotyczące m.in.:

J. Balicka – możliwości posadowienia ławeczek przed wejściem od ul. Fałata.

U. Pańka – możliwości upamiętnienia na nich ważnych postaci ze świata szczecińskiej kultury.

P. Słowik – ogrodzenia teatru, braku dostępu do Rusałki i rzadkich okazów dendrologicznych, dostępu dla osób niepełnosprawnych.

E. Łongiewska – Wijas – założeń funkcjonalnych i wynikających z nich ew. zmian programowych, terminu przekazania obiektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, znakowania toalet i posadowienia dodatkowych toalet na górnym tarasie, estetyki punktów gastronomicznych, odgradzania płachtami widoku z koncertu osobom stojącym poza terenem teatru, błędnego oznakowania wejścia do teatru na Google Maps.

A. Lemańczyk – Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej, M. Adamczyk – SAA – wyjaśnili, co następuje:

- Ławeczki są w planie, będą postawione po zakończeniu modernizacji ul Fałata,

- Ogrodzenie teatru wynika z konieczności zabezpieczenia budynku i sprzętu. Wejście od ul. Słowackiego jest zamknięte dla publiczności z uwagi na konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu służbom (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe). Jest ono jednak otwarte dla osób niepełnosprawnych. Kwestia dostępności do okazów dendrologicznych może być rozwiązana na wzór Opery Leśnej: na stronach FB teatr będzie informował o terminach, kiedy możliwe będzie wejście na ten teren. Dyr. Lemańczyk zadeklarowała wprowadzenie tego rozwiązania na okres próbny.

- Szczecińska Agencja Artystyczna nie brała udziału w opracowaniu założeń funkcjonalno-użytkowych (robił to Wydział Inwestycji Miejskich), a o fakcie przejęcia obiektu dowiedziała się dość późno.

- Kwestia oznakowania i ilości toalet jest w tej chwili przedmiotem rozważań.

- Płachty odgradzające widok osobom stojącym poza terenem teatru, były wymogiem jednorazowym.

Z uwagi na brak czasu, Przewodniczący Komisji zaproponował kontynuowanie dyskusji na kolejnym, zdalnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 3.
Budynek przy al. Wojska Polskiego 64 - wizja lokalna (godz. 14:45 - 15:15).


T. Sroka – Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, R. Misiuna – ZBiLK – oprowadzili radnych po budynku i udzielili odpowiedzi na podstawowe pytania. Ciąg dalszy dyskusji odbędzie się na kolejnym, zdalnym, posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/09/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/10/18 12:23:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 12:23:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 12:21:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/09/06 13:40:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/09/06 13:24:24 nowa pozycja