Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.25.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 24 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 120/21 w spr. w sprawie programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni,
- w sprawie nadania nazw ulicom
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.21 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 120/21 w spr. w sprawie programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni,
- w sprawie nadania nazw ulicom


Projekt uchwały Nr 120/21

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała też o zmianach, jakie wprowadzono do pierwotnej wersji tego dokumentu, po dyskusji odbytej na posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji:

- Wprowadzono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w pracowniach (stawka za najem takiej pracowni będzie stanowić 30% stawki za najem komunalnego lokalu użytkowego):

- Uzupełniono zapis dot. aktywnego udziału Wydziału Kultury w procesie przydziału lokali na pracownie , na każdym etapie tej procedury;

- Z przyczyn technicznych postanowiono, że regulamin pracy komisji przydzielającej lokale na pracownie, zostanie wprowadzony drogą zarządzenia. Jednocześnie będzie w nim umieszczony zapis dot. udziału przedstawiciela organizacji pozarządowych w pracach ww. komisji.

E. Łongiewska - Wijas – ad. wprowadzenie do komisji przedstawicieli stowarzyszeń – radna proponuje, by były to organizacje pozarządowe „twórcze”, bądź „twórców”. Sama uchwała powinna być w sprawie pracowni artystycznych a nie: twórczych. „Mówimy o działalności artystycznej. Nie powinna być ona mylona z działalnością twórczą”. Radna przypomniała, że w planach Miasta są uchwały wspierające działania twórcze, choćby dla osób prowadzących zanikające zawody.

J. Leszczyńska – powiedziała, że do składu komisji, zostaną powołani przedstawiciele stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury i sztuki. Jest to oczywiste. W sprawie sugestii dot. działalności artystycznej/ twórczej powiedziała, że jest tu przestrzeń do działalności zarówno artystycznej, jak i twórczej. Nie wie, czy jest konieczność ograniczenia tego zapisu. Decyzję w tej sprawie pozostawiła radnym.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 120/21.

W głosowaniu: 12 – za (jednogłośnie) Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekty uchwał Nr 121/21 – 125/21

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił ww. projekty uchwał.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał je pod głosowanie.

  • Projekt uchwały Nr 121/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka)    zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 122/21 w spr.  nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kościeliska) zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 123/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Herkulesa)   zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 124/21 w spr.  nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów)  zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 11.
  • Projekt uchwały Nr 125/21 w spr.  likwidacji  nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kołobrzeska) zaopiniowany został pozytywnie, w głosowaniu: za – 12.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/10/13 12:02:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/10/13 12:02:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/08 14:40:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/18 11:25:09 nowa pozycja