Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.39.2023
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 23 MAJA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 11:45
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 25.04.2023 r.
3. Zmiany w składach osobowych rad osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 25.04.2023 r.


Protokół z dnia 25 kwietnia 2023 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-5; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w składach osobowych rad osiedli.


W dniu 11.05.2023 r. wpłynęła rezygnacja Pani Ireny Śliwińskiej z pracy w RO Dąbie (zał. nr 2 do protokołu). W związku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 90 (zał. nr 3 do protokołu) w wyniku głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzym. - 0 oraz wystosowała pismo powołujące w skład rady Pana Krzysztofa Łobodźca (zał. nr 4 do protokołu).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2023/06/20 13:25:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2023/06/20 13:25:14 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2023/05/23 12:18:40 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2023/05/12 12:10:05 nowa pozycja