Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. funkcjonowania lądowiska dla helikopterów przy SPSK nr 1

Numer: 202
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2011/03/29

Na podstawie § 53 Statutu Miasta Szczecin składam interpelację sprawie funkcjonowania lądowiska dla helikopterów przy SPSK nr 1.

Dziękując za odpowiedź na interpelację z dnia 28.02.2011 r, stwierdzam z przykrością że nie takich działań oczekiwałam od władz miasta. Zatrważa mnie, że zgłaszany przeze mnie od dwóch miesięcy dotkliwy problem dla mieszkańców pozostaje ciągle nie rozwiązany.

Nie otrzymałam pełnego wyjaśnienia kwestii poruszanych w interpelacji oraz nie odpowiedziano mi na wszystkie pytania. Nie podano konkretnych rozwiązań zmierzających do zabezpieczenia terenu lądowiska takim ogrodzeniem, które będzie chroniło mieszkańców przed skutkami jego funkcjonowania. Istniejące ogrodzenie nigdy tego wymogu nie spełni.

W odpowiedzi jaką otrzymałam wykazano jedynie pozorowane działania, które polegają na:

  • ustawieniu znaku ostrzegawczego, którego brakuje od początku funkcjonowania lądowiska,
  • pisemnym wystąpieniu do SPSK nr 1 o zabezpieczenie ogrodzenia wybudowanego lądowiska,
  • przygotowaniu pism informujących Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Środowiska o zaistniałym problemie.

Mam nieodparte wrażenie, że miasto próbuje uciec od odpowiedzialności za urzędników rozstrzygających w kwestii lądowiska.

Z dokumentów jakie otrzymałam wynika te, całość postępowania w przedmiocie sprawy było prowadzone przez urząd miasta, dla którego organem jest Prezydent i na którym to spoczywa odpowiedzialność za decyzję
podejmowane przez urzędników.

Wydano pozwolenie na budowę lądowiska a dopiero w następnej kolejności przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Ta kolejność w postępowaniu UM spowodowała, że radni i mieszkańcy
miasta nie mogli mieć wpływu na przeznaczenie tego terenu na inne cele, ponieważ wydając decyzję rozstrzygającą za nich, postanowiono o przeznaczeniu tego terenu na lądowisko. To urzędnicy zadecydowali o ukształtowaniu tego planu zagospodarowania terenu.

Dodatkowo zdumiewa mnie, że w otrzymanej odpowiedzi na interpelację, zastępca Prezydenta Miasta spokojnie wskazuje braki w dokumentacji, nie wyjaśniając powodu ich braku i nie podając informacji o podjęciu w związku z tym stosownych działań kontrolnych.

Braki te dotyczą istotnych dokumentów, wymaganych w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących lokalizacji lądowisk i wykazanych w Decyzji nr 55/09 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ponadto oczekuję na wyjaśnienia dotyczące kwestii:

  • wyłączenia z decyzji lokalizacyjnej ustaleń obejmujących pkt. IV „Warunki kultury dziedzictwa kulturowego i zabytków..." które dotyczą bezpośredniego sąsiedztwa z istniejącym Wzgórzem Napoleona na pl. PCK jako miejscem pamięci międzynarodowej wpisanym do rejestru zabytków.
  • zgodności decyzji o ustaleniu lokalizacji (warunki ujęte w punkcie VI i Vll.1.ai Vll.1.b) z udzielonym pozwoleniem na budowę nr 1438/09.
  • opinii wydanej przez ZDiTM , która nie uwzględnia bezpośredniego sąsiedztwa lądowiska z drogami publicznymi, co sprzeczne jest z ustaleniem punktu VI decyzji lokalizacyjnej,

Oczekuje, że moje dotychczasowe wnioski i uwagi będą mobilizatorem dla władz miasta do podjęcia tym razem skutecznych działań, ku zadowoleniu mieszkańców, które wyeliminują skutki funkcjonowania lądowiska.

W związku z otrzymaniem niekompletnych dokumentów proszę o udostępnienie następujących kopii:

  • załącznik graficzny (plan zagospodarowania) w skali 1:500 do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1438/09,
  • mapa wskali 1:500zujawnionąinwentaryzacjągeodezyjną powykonawczą zrealizowanej inwestycji,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOŚ.II.A.KO/7632/1/10308 wraz z postanowieniem prostującym.


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Urbanistyki i Architektury Zastępca Prezydenta Aleksander Buwelski 2011/04/12 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/03/31, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/03/31 09:36:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/03/31 09:36:43 nowa pozycja