Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. nieważności § 9 i § 13 ust. 7, Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecin nr XXIV/718/12 z dnia 26 listopada 2012 roku

Numer: 990
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2013/02/26

Zgodnie z § 54 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w następującej w sprawie:

W dniu 19 grudnia 2012 r. RIO stwierdziła nieważność § 9 i § 13 ust. 7, Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecin nr XXIV/718/12 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkól i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Szczecin.

W dniu 24 stycznia 2013 roku na stronie internetowej Wydziału Oświaty, zostaje umieszczone pismo Dyrektora Wydziału znak WOś-11.3251.39.2013.AA określające miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2013 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym oczekuję wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na podstawie jakich aktów prawnych dyrektor Wydziału Oświaty podjęła decyzję o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2013 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych?

2.Czy fakt unieważnienia przez RIO § 9, Załącznika Nr 1 przywołanej na początku uchwały, daje uprawnienie do wyliczenia i ogłoszenia miesięcznych stawek dotacji dyrektorowi Wydziału Oświaty?

3. Czy wysokość stawek dotacji staje się obowiązująca na podstawie wyłącznie pisma Dyrektora Woś?

4. Jak i kiedy zostanie prawnie uregulowana sprawa unieważnionych przez RIO zapisów załącznika do uchwały?

W sytuacji, gdy decyzja dyrektor WOś nie jest aktem prawa miejscowego, niemożliwym będzie zaskarżenie wysokości obliczania dotacji. Świadczyć to może o ograniczaniu prawa dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne i placówki oświatowe. Przypominam, że przed sądem toczy się sprawa przeciwko gminie o niezgodne z prawem naliczanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w ubiegłych latach. W związku z tym również oczekuję na podanie szczegółowych składników stanowiących postawę wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska 2013/03/05 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/02/27, odpowiedzialny/a: Karol Rezler, wprowadził/a: Karol Rezler, dnia: 2013/02/27 09:02:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Rezler 2013/02/27 09:02:04 modyfikacja wartości
Karol Rezler 2013/02/27 08:35:13 nowa pozycja