Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu „POGODNO -SOMOSIERRY

Numer: 250
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2011/04/19

Proszę o wyjaśnienia dlaczego nie realizowany jest przez Biuro Planowania Przestrzennego waloryzacyjny Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu „POGODNO -SOMOSIERRY". Zgodnie z uchwałą LI/1080/02 z 15.04.2002r Rady Miasta plan ten miał zostać wykonany w celu ochrony przed deweloperskimi zakusami na tereny zielone wewnętrznych ogrodów na terenie Osiedla Pogodno. Obecnie dwóch inwestorów stara się przy ul. Wieniawskiego o warunki zabudowy, a pomiędzy ul. Czorsztyńską i Reduty Ordona budowany jest kolejny czterokondygnacyjny budynek -koszmarek „wkomponowany" w otaczającą go zabudowę jednorodzinną a do tego na tak zwanym terenie geodezyjnego podziału wtórnego. Ponadto podjęto uchwałę o przystąpieniu do planu „POGODNO- UNII LUBELSKIEJ - Szpital" i nie ma do dnia dzisiejszego waloryzacji tego terenu. Zwracam się o zachowanie w planie założeń do Studium i dokonanie przywrócenia tam gdzie jest to możliwe starych planów katastralnych. Tak zupełnie na marginesie można te plany zlecić na zewnątrz dbając o formułę konsultacji społecznych i uzgodnień, oraz opracowując system kontroli projektantów. Tak postępują inne miasta w przypadku planów waloryzacyjnych dążących do ocalenia struktur i wartości historycznych i urbanistycznych świadczących o charakterze miasta.

Brak planów zagospodarowania przestrzennego na terenach osiedla Pogodno powoduje, że to urzędnicy poprzez wydawanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i na ich podstawie pozwoleń za budowę kreują przestrzeń. Ani mieszkańcy, ani radni nie mają wpływu na kształtowanie swojego osiedla. Jest to nagminna praktyka stosowana przez urzędników, która powoduje degradację osiedla oraz pogarsza warunki mieszkańców już istniejącej zabudowy.

Mieszkańcy Pogodna chcą zachowania charakteru osiedla, które jest niespotykaną w swoim rozmiarze w Polsce jednostką zabudowy willowej z przełomu XIX i XX w. Chcąc zachować charakter miasta szczególnie planiści powinni dbać o poszanowanie wartości urbanistycznych i historycznych.

Mając na uwadze powyższe oczekuję takich działań Biura Planowania Przestrzennego Miasta, które spowodują zaprzestanie degradacji Osiedla Pogodno i rabunkowej polityki terenami.

Proszę o odpowiedź, kiedy zostaną objęte planami tereny osiedla Pogodno od al. Woj. Polskiego do ul, Mickiewicza oraz na wszystkie kwestie poruszone w interpelacji.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zastępca Prezydenta Aleksander Buwelski 2011/04/27 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/04/21, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/08/01 14:59:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/08/01 14:59:26 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2011/04/21 13:47:10 nowa pozycja