Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. ul. Kozierowskiego 31

Numer: 645
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2012/04/24

Na podstawie § 54 Statutu Miasta Szczecin składam zapytanie w następującej sprawie.

Na sesji Rady Miasta w dn. 27 marca b.r. złożyłam interpelację, dotyczącą postulowanych postaw Miasta : jego władz oraz  urzędniczego aparatu wykonawczego, które można zgrupować w następujące  grupy:

I. Postulaty dotyczące stosunku Miasta do osiedla Pogodno, tj.:

* Aby planiści, urbaniści i architekci miejscy stali na straży osiedla Pogodno;

* Aby Miasto patrzyło na Pogodno i jej mieszkańców z większą troską;

* Aby Miasto uznało za priorytetowe ustalenie dla Pogodna miejscowych PZP, i skończyć w ten sposób z przypadkową zabudową, degradującą jego historyczny kształt;

II. Postulaty dotyczące stosunku Miasta do mieszkańców Osiedla Pogodno (i nie tylko):

* Aby każdy mieszkaniec Pogodna czuł wsparcie ze strony miasta i jego służb, a nie tylko oddech inwestorów na plecach;

* Aby mieszkaniec Pogodna nie musiał ciągle walczyć o spokój na swojej ziemi, nie czuł się bezsilny i bezradny;

* Aby nie dopuszczona do degradacji i zubożenia Pogodna, aby nie zniknęła przestrzeń, zieleń i kameralny charakter osiedla, nie niszczono Pogodna;

III. Postulaty dotyczące stosunku Miasta do inwestorów, głównie developerów:

* Aby było miejsce dla inwestorów, ale mądrze zaprojektowane, nie niszczące Pogodna;

* Aby były tworzone dla developerów zachęty do inwestowania tam, gdzie ich inwestycje i kapitał byłyby korzystne dla wszystkich;

* Aby miasto generowało dobre pomysły na politykę wobec inwestorów a Ich spełnienie mogłoby wygenerować długofalowe, pozytywne efekty:

* Abyśmy wszyscy mogli się Pogodnem cieszyć i chwalić,

* Aby Pogodno posłużyło za pierwowzór dla powstania czegoś nowego, pozytywnego dla mieszkańców i przyszłych pokoleń.

****************************************

       Jako konkretny zły przykład, zawierający jak w pigułce wszelkie wady i przypadłości niepożądanego stanu obecnego,  przedstawiłam - jako część interpelacji - przypadek ul. Kozierowskiego 31, i przekazałam Prezydentowi Miasta wystąpienie okolicznych mieszkańców, zawierające ponad 30 ich konkretnych pytań do Prezydenta, i wniosek o wszczęcie drobiazgowej kontroli wskazanych działań, postępowań i konkretnych czynności.

W terminie:

1) otrzymałam pisemną odpowiedź na postulatywną część interpelacji - która w dużym stopniu nie jest satysfakcjonująca,

2) nie otrzymałam żadnej informacji odnośnie ustosunkowania się Prezydenta Miasta do otrzymanego wystąpienia mieszkańców.

Nie otrzymali oni do tej pory również żadnej informacji - ani ustnej, ani pisemnej, ani bezpośrednio ani przez moje ręce.

A oto dlaczego nie jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią na interpelację:

1)  W pierwszych 7 akapitach pouczono mnie jak przebiega procedura planistyczna i poinformowano, że w Szczecinie zajmuje się tym Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, a w ostatnim - poinformowano mnie o tym jakie uchwały podjęła Rada Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za pouczenie i informację  dziękuję, choć niczego nowego się nie dowiedziałam. Ani jedno zdanie w tych 7 akapitach nie odniosło się do któregokolwiek zdania z postulatywnej części interpelacji.

Jest to typowa,  biurokratyczna odpowiedź: napisać cokolwiek, najlepiej przytoczyć kilka przepisów, byle nie ustosunkować się do meritum.

2)  Druga część odpowiedzi na interpelację,  która dotyczyła szczególnego przypadku ul. Kozierowskiego 31  zawiera zapewnienie, że (cytuję):

Plan Pogodno – Mickiewicza - Poniatowskiego” jest planem, który w szczególny sposób traktuje materię zabudowy historycznej, nowej i o zróżnicowanej formie, pomiędzy ustaleniem dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej uwzględniając charakter miejsca usytuowania w osiedlu Pogodna, w niezwykle wyważony sposób traktując uzupełnienia istniejącej zabudowy nowymi strukturami” - co w obliczu stanu faktycznego zakrawa na kpinę;

Zawierała  również wykaz kolejnych zdarzeń, dotyczących postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z przywołaniem przepisów i zapewnieniem, że administracja budowlana działała zgodnie z prawem.

Żadne z budzących poważne wątpliwości zagadnień dotyczących omawianej nieruchomości nie zostało nawet wzmiankowane w odpowiedzi udzielonej w ramach odpowiedzi na interpelację.

Gdyby nie zakres tematyczny i wskazanie konkretnych zagadnień budzących wątpliwości mieszkańców nieruchomości przy ul. Kozierowskiego 31, można by powiedzieć, że  są oni pieniaczami, i protestują dla zasady.

Zarazem można zrozumieć, że trudno oczekiwać od urzędnika, żeby sam siebie oskarżał - i dlatego właśnie mieszkańcy nie składali zapytań do BPPM czy WUiAB, ale do Prezydenta Miasta, aby w toku wnioskowanego sprawdzenia ustalił stany rzeczywiste.

W związku z powyższym proszę   o udzielenie konkretnych odpowiedzi na poniższe pytania:

1.  Czy Prezydent przychylił się do prośby / wniosku mieszkańców  o sprawdzenie wskazanych działań, procedur, postępowań i czynności opisanych w ich wystąpieniu?

2. Jeśli tak, to w jakim terminie można się spodziewać wyników owego sprawdzenia?

3. Jeśli nie, to jakie argumenty za tym przemówiły?

4. Czy i kiedy można się spodziewać udzielenia odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe?

5. Czy Prezydent Miasta przyjmie zaproszenie p. Piotrowskich?

6. Czy przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla  Big Partner, który jest wykonawcą  budynku wielorodzinnego powstającego  przy ul. Kozierowskiego , został spełniony wymóg  wynikający z art. 39.3 ustawy Prawo budowlane? 

 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz 2012/04/30 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/04/24, odpowiedzialny/a: Karol Rezler, wprowadził/a: Karol Rezler, dnia: 2012/04/30 14:38:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Rezler 2012/04/30 14:38:41 modyfikacja wartości
Karol Rezler 2012/04/24 12:17:47 nowa pozycja