Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. zasobu mieszkaniowego

Numer: 703
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2012/06/05

Na podstawie § 54 Statutu Miasta Szczecin składam następujące zapytania:

1. W oparciu o jaki przepis prawa powszechnie obowiązującego, gmina Szczecin tworzy własny zasób pomieszczeń tymczasowych na terenie innej gminy, bez jej zgody?
2 .Proszę o przedstawienie miejscowych aktów prawnych gminy Szczecin dotyczących realizacji obowiązku utworzenia na własnym terenie, zasobu lokali socjalnych i zasobu pomieszczeń tymczasowych, wynikających z art. 22 i 25a Ustawy o ochronie praw lokatorów.,.)?
3. Jak realizowane są postanowienia § 8 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015, w zakresie poszerzenia oferty lokali zamiennych, socjalnych dla osób o niskich dochodach?
4. Który przepis prawa miejscowego wskazuje tryb przydziału lokalu mieszkalnego ujętego w § 17 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015?
cyt. „W ramach remontów kapitalnych budynków komunalnych lokale w parterach będą przystosowywane dla potrzeb osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się".
5. W związku z § 7 ust.2 Uchwały NR XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015, proszę o informację, jaka liczba lokali stanowiących zasób docelowo czynszowy została
wybudowana i zmodernizowana z udziałem środków pochodzących z funduszy celowych tworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w którym roku dokonano rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów?
6. Czy wprowadzone zmiany zasad najmu lokali mieszkalnych uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/507/12 oraz uchwała Nr XVIII/12 o zmianie załącznika w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Szczecin na lata 2010-2015 dotyczącego „Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu", nie naruszają zobowiązań gminy Szczecin wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie art.21 Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia l lokali socjalnych, mieszkań chronionych....) z dnia 8 grudnia 2006, ze szczególnym uwzględnieniem 15 letniego zakazu dokonywania zmian stawek czynszowych oraz zasad podnajmu i wynajmu lokali?.
7. Dlaczego w związku ze zmianą zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Szczecin NrXVIII/508/12, nie zostały zmienione ustalenia § 23 uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 w zakresie planowanych wpływów do budżetu miasta z tego tytułu?

Ponadto wnoszę o upublicznienie umowy zawartej przez ZBiLK na najem pomieszczeń tymczasowych z uwagi na istotne dla budżetu miasta obciążenia finansowe mogące wyniknąć z tego tytułu.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2012/06/12 Tak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2012/06/20 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/06/11, odpowiedzialny/a: Karol Rezler, wprowadził/a: Karol Rezler, dnia: 2012/06/11 14:24:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Rezler 2012/06/11 14:24:15 nowa pozycja