Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. prac rozbiórkowo- budowlanych prowadzonych na nieruchomości nr 7 przy ulicy Szenwalda w Szczecinie

Numer: 470
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2011/10/25

Z uwagi na docierające do mnie niepokojące sygnały od mieszkańców ul. Szenwalda, proszę o sprawdzenie legalności prac prowadzonych na w/w nieruchomości. Nieruchomość ta jest czterorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwość prowadzonych robót , boją się że mogą one zagrażać innym współwłaścicielom budynku. Obawiają się również ,że inwestycja zakłóci dotychczasowy ład przestrzenny oraz, że inwestor chce urządzić miejsca parkingowe na terenie pobocza wąskiej ulicy Szenwalda, w miejscu istniejącej zieleni po stronie przeciwnej niż jego posesja.

Należy zauważyć, że pomimo zakazu wjazdu na ulicę pojazdów powyżej 2,5 tony, inwestor prowadząc roboty budowlane posiłkuje się transportem o dużo wyższej ładowności, co powoduje niszczenie nawierzchni i poboczy ulicy.

Ponadto proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

  • czy inwestycja przewiduje bilans miejsc postojowych w granicach nieruchomości oraz czy zostanie zachowana funkcja mieszkaniowa tej nieruchomości.
  • dlaczego wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji nie ujęła za stronę właścicieli drugiej połowy budynku z wejściem od strony ul. Budzysza Wosia.
  • dlaczego dla inwestycji wybudowano nowe podłączenie do kanalizacji sanitarnej i włączoną go w ulicę Szenwalda, kiedy to budynek od zawsze podłączony jest do ul. Budzysza Wosia.
  • dlaczego brak jest dokumentu zezwalającego na przebudowę budynku jak również na rozbiórkę garażu. Wszczęte w tej sprawie postępowanie poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę garażu w roku 2007 nie zostało zakończone z uwagi na zaniechanie działań przez inwestora.

Wobec faktu, że inwestycja kompleksowej przebudowy budynku nie jest w żaden sposób oznakowana (brak tablicy informacyjnej o tym kto i co buduje), proszę o podjęcie działań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii sprawdzenia legalności Inwestycji.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Architektury i Budownictwa Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz 2011/12/19 Nie
Wydział Architektury i Budownictwa Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz 2011/11/08 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/10/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/10/27 15:23:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/10/27 15:23:20 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2011/10/27 15:13:02 nowa pozycja