Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. projektu uchwały nr 308/13 , zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik dotyczącej zmiany § 1 pkt 1.

Numer: 1260
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2013/11/19

W projekcie uchwały nr 308/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, proponuje się w § 1 pkt 1, ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody nie przekraczającego 4 metrów ³ w zabudowie jednorodzinnej jako metody dla obliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Narzucanie limitu wody w ilości mniejszej niż 4m³ nie jest adekwatna do całkowitego jej zużycia w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej, ponieważ nie uwzględnia wody zużywanej do podlewania ogródków czy trawników przydomowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych gospodarstwie domowym na 1 metr ² ogródka w sezonie od 15.04 do 15.09. przez 15 dni w miesiącu przypada 2,5 dm³ wody.

Przykład: średni ogródek o powierzchni 100 m² , wg normy zużycie wody wynosi 250 dm³ , co stanowi 250 litrów wody dziennie. Przeliczając, na miesiąc przy podlewaniu co drugi dzień , jak zakłada rozporządzenie, ilość wody zużytej dla podlewania tej powierzchni ogródka wynosi 3, 75 m³ .

Doliczając, zgodnie z tym Rozporządzeniem, przeciętną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym tj. 3 m³ , w sytuacji gdy gospodarstwo jest zaopatrzone w wodociąg , posiada w.c., łazienkę i lokalne źródło ciepłej wody, czyli przeciętny domek jednorodzinny zamieszkały przez 1 osobę , to średniomiesięczna ilość całkowitego zużycia wody powinna wynosić 6,75m³ dla przedstawionego przeze mnie przykładu.

Reasumując propozycja przyjęcia średniomiesięcznego zużycia wody nie przekraczającego 4 metrów ³ w zabudowie jednorodzinnej, jako wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest moim zdaniem nieobiektywna i wymaga ponownego skalkulowania. Proponowana zmiana nie daje dużej szansy wykorzystania tego przepisu w celu obniżenia opłat za śmieci dla małych liczących do 2 osób gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej. Narusza zasady równego traktowania obywateli wobec obowiązującego prawa.

Odnosząc się do konsultacji społecznych przeprowadzonych w Szczecinie, których władze miasta nie wzięły pod uwagę, liczba głosów oddanych na formę opłaty za śmieci, uzależnioną od liczby osób w gospodarstwie domowym wynosiła 60,45 %. Za formą opłat za odbiór śmieci obliczanej od ilości zużytej wody opowiedziało się zaledwie 21,95 % mieszkańców, a od powierzchni lokalu mieszkalnego 17,6 %.
Oczekuję więc ponownego rozpatrzenia zmiany proponowanego przepisu , który z jednej strony realnie umożliwi obniżkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych w małych gospodarstwach domowych zabudowy jednorodzinnej , zaś z drugiej strony sposób obliczania opłaty nie będzie dyskryminował żadnej z grupy społecznej.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2013/12/03 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/11/20, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2013/11/20 08:52:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2013/11/20 08:52:08 nowa pozycja