Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. sposobu wykorzystania subwencji oświatowej

Numer: 1085
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2013/05/29

Przedłożona propozycja w projekcie uchwały 125 / 13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok wskazuje na zwiększenie dochodu poprzez przyjęcie subwencji oświatowej w wysokości 2 mln. złotych. Załącznik nr 1 Dział 758.
Jednak przekazane środki finansowe nie znalazły swojego miejsca wykorzystania po stronie oświaty. Znalazły za to miejsce w Przychodach i rozchodach budżetu miasta Dział 991- Udzielone pożyczki i kredyty, załącznik nr 4. Czy wobec braku uzasadnienia dla takiej sytuacji możliwe jest, że tym samym powstać mogą zobowiązania wobec budżetu państwa na okoliczność nienależnie pobranych środków finansowych?
Nie można w uzasadnieniu uchwały doczytać się, czy otrzymana subwencja w kwocie 2 milionów złotych jest, pełną kwotą subwencji przekazaną gminie, czy jest to subwencja za lata poprzednie czy tez bieżąca płatna w ratach? Czy rozporządzenia wydawane w sprawie subwencji przez ministra finansów nie powinny znaleźć również swojego przywołania w przedstawionej uchwale?

W świetle przedłożonej propozycji zmian budżetowych wydaje się, że szczecińska oświata ma się dobrze i nie wymaga nakładów finansowych a tym samym Prezydent może swobodnie dysponować środkami finansowymi otrzymywanymi w ramach subwencji oraz swobodnie okrajać działalność jednostek oświatowych.
Czyżby znaczyło to, że brak jest kontroli w sprawie rzetelnego i sumiennego przedstawiania faktycznych danych do bazy systemu informacji oświatowej?
A może jest to luka prawna i można po pięciu latach stwierdzić tylko błąd, ale już bez konsekwencji?
Potrzeby szczecińskiej oświaty w tym dotyczące stanu technicznego budynków są powszechnie znane. Prezydent zasłania się brakiem wystarczających środków finansowych na remonty tych placówek. Jednym z takich przykładów to bulwersująca opinię publiczną sytuacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym Nr 4 dla Dzieci Słabo Słyszących na ul. Grzymińskiej, w którym zachodzi pilna konieczność przeprowadzenia remontu kuchni wraz z zapleczem i stołówką. W dniu 31 sierpnia br. upływa bowiem ostateczny termin wykonania decyzji Sanepid-u w tej sprawie.
Od ośmiu lat Ośrodek zabiega o przekazanie odpowiednich funduszy i od ośmiu lat słyszy - brak pieniędzy. Zaniechanie działań przez Prezydenta w tym przypadku skazuje dzieci niepełnosprawne na pogorszenie warunków godnego pobytu i wyżywienia w Ośrodku, co odbić się może niekorzystnie dla ich zdrowia. To hańba dla miasta, kiedy zaczyna się oszczędzać na dzieciach. Dobro wszystkich dzieci, szczególnie niepełnosprawnych powinno być priorytetem dla Prezydenta , niestety dobro to przegrywa ze spółką prywatną Klub Sportowy Pogoń Szczecin S.A. Dodatkowo poza zapisaną w projekcie uchwały pożyczką udzielona z subwencji oświatowej , jest również zapis mówiący o kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Szczecin przez Klub Sportowy Pogoń Szczecin S.A. To bezzwrotny zastrzyk finansowy z publicznych pieniędzy dla poratowania sytuacji finansowej prywatnej spółki. Na czym konkretnie ma polegać ta szczególna promocja, skoro spółka corocznie dostaje milionowe wsparcie w ramach zawartej umowy z miastem? W jaki sposób zapewni o wysokiej jakości wykonania usługi promocyjnej?
Czy spółka, Klub sportowy Pogoń Szczecin może korzystać z przywilejów jak organizacje pożytku publicznego?

Prezydent, który ustawowo ma dbać o majątek gminy, ma gest i lekką ręką daruje i pożycza publiczne pieniądze prywatnemu podmiotowi, w sytuacji gdy miasto ma wiele innych ważniejszych potrzeb czekających na realizację. Dlaczego mieszkańcy Szczecina, którym wcześniej podniesiono podatki i opłaty za mieszkania, wodę, ścieki , śmieci, mają współfinansować prywatny klub piłkarski?

Oczekuję weryfikacji przedstawionej propozycji uchwały i doprowadzenie do zgodności z rzeczywistym przeznaczeniem otrzymanych 2 milionów złotych w ramach subwencji oświatowej, która powinna zostać wydatkowana na potrzeby oświaty, które nie są zaspokojone w dostatecznym stopniu oraz oczekuję odpowiedzi na przedstawione w treści pytania.



Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska 2013/06/05 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/05/29, odpowiedzialny/a: Anna Myślińska, wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2013/05/29 09:16:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2013/05/29 09:16:55 nowa pozycja