Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka
Data odpowiedzi:
2014/09/23
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odnosząc się do Pani interpelacji w sprawie pojemników na psie odchody, uprzejmie informuję.

W Parku im R. Łyczywka, położonym w dzielnicy Pogodno znajdują się dwa pojemniki na psie odchody i jeden dystrybutor na zestawy higieniczne. W ramach realizacji usług na rzecz Miasta ze środków budżetowych, Zakład Usług Komunalnych podejmuje wszelkie czynności związane z obsługą wymienionych elementów infrastruktury parkowej, tj.: opróżnianie pojemników, uzupełnianie dystrybutora w zestawy higieniczne, utrzymanie czystości, łącznie z powierzchnią bezpośrednio przyległą do danego urządzenia. Cyklicznie również - zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok kalendarzowy, prowadzone są prace konserwacyjne. Wszelkie te działania mają służyć jak najdłuższej eksploatacji wszystkich 80 sztuk pojemników na psie odchody usytuowanych na terenie miasta, jednak nie dłużej niż do czasu ich całkowitej amortyzacji technicznej. Zużycie takie skutkować będzie automatycznie usunięciem z miejsca użytkowania, a stanowisko to wynika z interpretacji przepisów porządkowych Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie (pismo PS-EP-4410-442/07 z dnia 01.06.2007r. do WGKiOŚ), zgodnie z którym, psie odchody z miejsc publicznych mogą być uprzątnięte przez właścicieli poprzez wyrzucane ich do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

Dlatego formuła zbierania psich nieczystości w sposób selektywny i ponoszenie dodatkowych kosztów obsługi specjalistycznych pojemników, z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia straciła rację bytu.
W związku z tym, ZUK zainicjował kampanię społeczną na rzecz utrzymania czystości i porządku w mieście pod nazwą „POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”, której podstawowym elementem są tabliczki naklejane na kosze uliczne (wzór w załączniku, od 2012 roku oznakowano przy współpracy z ZDTiM 3500 koszy w mieście).

Akcja ta jest kontynuowana, ponieważ jej celem jest informowanie mieszkańców o alternatywnej ścieżce postępowania z odpadem.

Równocześnie w miejsce wycofywanych pojemników na psie odchody wprowadzane są sukcesywnie przez ZUK dystrybutory na zestawy higieniczne, a środki finansowe pozyskane z oszczędności związanych z obsługą koszy na psie nieczystości, przeznaczane są na zakup zestawów higienicznych (torebka papierowa i łopatka lub woreczek oxy-biodegradowalny) i ich bezpłatną dystrybucją wśród mieszkańców.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok, Zakład w bieżącym miesiącu prowadzi prace konserwacyjne w dzielnicy Pogodno (np. zakończono już konserwację pojemników w najbliższym sąsiedztwie tj. w parku przy ul. Brodzińskiego i na zieleńcu im T. Badetko), a do końca września przeprowadzone zostaną zaplanowane konserwacje przedmiotowych urządzeń w Parku im. R. Łyczywka.

Planuje się pozostawienie pojemników na psie nieczystości w Parku im R. Łyczywka do czasu ich całkowitego wyeksploatowania (zachowując ich konserwację), a przynajmniej do czasu uruchomienia środków w kolejnym roku budżetowym na kompensacyjny zakup i montaż nowych dystrybutorów.


Interpelacja: Dot. pojemników na psie odchody w parku im. R. Łyczywka na Pogodnie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/09/23, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/09/23 13:48:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/09/23 13:48:11 nowa pozycja