Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. wprowadzania nowej zabudowy wielorodzinnej pomiędzy istniejącą zabudową jednorodzinną Pogodna

Numer: 324
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2011/06/21

Jako radna i jednocześnie mieszkanka osiedla Pogodno, zapomnianego przez władze miasta i wykorzystywanego od wielu lat przez różnego rodzaju „inwestorów", spotykam się z protestami mieszkańców, dotyczącymi wprowadzania nowej zabudowy wielorodzinnej pomiędzy istniejącą zabudowę jednorodzinną.

Osiedle Pogodno, które w przeważającej części stanowi niską zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zatraca urbanistyczny układ i następuje powolna degradacja jego krajobrazu. Obniża się komfort życia mieszkańców istniejących już domów, którzy zamiast spokojnie mieszkać, muszą podejmować walkę o ocalenie struktur i wartości historycznych, świadczących o charakterze osiedla. Przyczyną tego stanu jest brak planów zagospodarowania przestrzennego na przeważającej części osiedla Pogodno, który sprzyja przypadkowym i wybiórczym zmianom , polegających na „ dogęszczaniu' istniejącej zabudowy jednorodzinnej.

Urzędnicza „twórczość" nowego bezładu przestrzennego, która wkracza w dobrze zorganizowane i od wielu lat istniejące osiedle, nie uwzględniając kompleksowego funkcjonowania tego terenu w tym : bilansu miejsc postojowych, terenów zielonych, całej infrastruktury technicznej np.: gospodarki wodno-ściekowej, zaopatrzenia w energię elektryczną (zapewnienie stałego napięcia prądu). Podaję tylko kilka przykładów „dogęszczeni" zabudową wielorodzinną, które spowodowane zostały decyzjami urzędników o wydaniu warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, są to ulice: Wieniawskiego, Curie Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Czorsztyńskiej, Reduty Ordona. Decyzje te skutkujące później wydaniem pozwoleń na budowę, które przenoszone obligatoryjnie do uchwalanych, często w bardzo odległym terminie, planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzają nieodwracalne zmiany.

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, iż nie jestem przeciwna zabudowie wielorodzinnej, ale taka powinna być realizowana racjonalnie na terenach, które miasto powinno wcześniej zaplanować w dokumentach planistycznych, szanując ład przestrzenny, a nie „ wtykać gdzie popadnie".

Brak planów zagospodarowania na terenie osiedla Pogodno, ale także na terenie całego miasta powoduje:

  • tworzenie. partyzanckiej" gospodarki nieruchomościami, która rodzi za sobą skutki finansowe, nie koniecznie korzystne dla gminy,
  • swobodę manipulowania przestrzenią publiczną przez urzędników wydających decyzje,
  • obniżanie wartości istniejących wcześniej budynków jednorodzinnych w sąsiedztwie realizowanej nowej zabudowy wielorodzinnej,
  • brak wiarygodności mieszkańców w praworządność samorządową.

Dlaczego tak się dzieje, że osiedle Pogodno, które powinno być chronione przez władze miasta, ze względu na jego unikalną urbanistyczną strukturę, ciągle jest „ zaśmiecane" przez różnego rodzaju budowle o miernej wartości architektonicznej?

Dlaczego to jeszcze piękne osiedle, które powinno być kapitałem estetycznym naszego miasta, ciągle dzięki nieodpowiedzialnym decyzjom urzędników musi tracić na wartości?

W imieniu mieszkańców Pogodna liczę na zakończenie procederu polegającego na powolnym niszczeniu osiedla poprzez „ wkomponowywanie" budownictwa wielorodzinnego bez racjonalnego uzasadnienia i oczekuję od władz miasta, że w przeciągu ciągu roku, osiedle uzyska stuprocentowe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego. Spodziewam się również możliwości monitorowania poszczególnych etapów realizacji działań podejmowanych w zakresie realizacji poszczególnych planów dla osiedla Pogodno.

Wnoszę ponadto o podjęcie szybkich działań zmierzających do: zakończenia prac nad Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry", wznowionego w dniu 26 maja 2011 i wznowienie prac nad zamrożonym" Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno- Witkiewicza-Twardowskiego, wszczętego Uchwałą Nr IV/25/07 z dnia 15 lipca 2007 r.

Reasumując powyższe oczekuję pilnej, rzetelnej i kompetentnej odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy brak planów zagospodarowania przestrzennego lub długo trwające procedury planistyczne w odniesieniu do osiedla Pogodno nie są celowe i z czego wynika ta sytuacja?
  2. Co usprawiedliwia urzędników za wydane decyzje, skutkujące coraz większą koncentracją zabudowy osiedla?
  3. Kiedy miasto zacznie sporządzać plany zagospodarowania przestrzennego, nie na skutek różnego rodzaju nacisków inwestorów, ale przede wszystkim w celu zachowania ładu przestrzennego Pogodna i dla jego mieszkańców?
  4. Jak długo nieudolność w gospodarowaniu przestrzenią i bezmyślne oszpecanie Pogodna będzie tolerowane przez władze miasta?


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Zarządzania Projektami Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz 2011/07/04 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/06/21, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/06/21 11:47:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/06/21 11:47:12 nowa pozycja