Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Komunikaty

Informacja nt. wglądu do spisu wyborców

Prezydent Miasta Szczecin w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego informuje, że w dniach od 8 listopada do 10 listopada 2010 r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach w następujących miejscach:

  1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 2 do 6) – w godz. 7.30 – 16.00;
     
  2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 – w godz. 8.00 – 16.00.

Mieszkańcy zamieszkali na terenie obsługiwanym przez w/wskazane stanowiska meldunkowe mogą sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych.
 

udostępnił: BRM, wytworzono: 2010/10/26, odpowiedzialny/a: Marta Wikieł, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2010/11/10 08:41:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2010/11/10 08:41:12 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2010/10/29 09:37:03 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2010/10/26 14:35:53 nowa pozycja