Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2024-04-23 10:00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miasta Szczecin.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 marca 2024 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 53/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4150 w rejonie ulicy Sowiej, stanowiącej działkę numer 92/4,
  - 54/24 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 55/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie,
  - 56/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin ̶ Kamienna" w Szczecinie,
  - 57/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin,
  - 58/24 (komentarzy: 0) - przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,
  - 59/24 (komentarzy: 0) - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
  - 60/24 (komentarzy: 0) - przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,
  - 61/24 (komentarzy: 0) - podniesienia wysokości wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych,
  - 62/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia stanowiska aprobującego przystąpienie do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”,
  - 63/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta,
  - 64/24 (komentarzy: 0) - przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  - 65/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kamykowa),
  - 66/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Komandorii),
  - 67/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Płońska),
  - 68/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zaczarowana),
  - 69/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy),
  - 70/24 (komentarzy: 0) – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie,
  - 71/24 (komentarzy: 0) – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie,
  - 72/24 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 9” w Szczecinie,
  - 73/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów,
  - 74/24 - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za rok 2023.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025” w roku 2023.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2023 r. samorządowych jednostek kultury.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.