Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2024-01-30 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 12 grudnia 2023 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 1/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 2/24 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy ks. J. Dzierżonia,
  - 3/24 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025,
  - 4/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Ostrów Grabowski” w Szczecinie,
  - 5/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie,
  - 6/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Rymarska” w Szczecinie,
  - 7/24 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie,
  - 9/24 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Budzysza Wosia” w Szczecinie,
  - 10/24 (komentarzy: 0) - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
  - 11/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”,
  - 12/24 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku,
  - 13/24 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów 1” w Szczecinie,
  - 14/24 (komentarzy: 0) – powierzenia Gminie Miasto Szczecin wykonywania praw właścicielskich nad Jeziorem Słonecznym,
  - 15/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grecka),
  - 16/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Brzoskwiniowa),
  - 17/24 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Podgrzybkowa),
  - 18/24 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Gwardzistów),
  - 19/24 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Hetmańska),
  - 20/24 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin.
5. Informacja o podmiotach, w które zgłosiły zapotrzebowanie lub wyraziły zgodę na przyjęcie skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.