Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-11-07 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z:
  - LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 września 2023 r.,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 października 2023 r.
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
3. Ślubowanie radnych: Andrzeja Radziwinowicza oraz Dariusza Smolińskiego.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 272/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 258/23 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 259/23 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2024 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 260/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 261/23 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Leszczynowej zlokalizowanej na działce nr 68/6 z obrębu 4043 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 262/23 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/17 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 263/23 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/18 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 264/23 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Dziennikarskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 265/23 (komentarzy: 0) - stawek podatku od nieruchomości,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 266/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulic ks. M. Mostnika i Swobody - część działki numer 5/18 z obrębu ewidencyjnego 1095,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 267/23 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 5,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 268/23 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dojazdowej 12,
Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 269/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U2 położonego przy al. Wojska Polskiego nr 2 w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 270/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 271/23 (komentarzy: 0) - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 273/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Olgi Boznańskiej),
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
  - 274/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 27
  - 275/23 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.