Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
L zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-05-23 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r.
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 79/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 29
  - 102/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 30, 30a, stanowiących działki numer 89/3 i 35/5 z obrębu ewidencyjnego numer 1041,
Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 29
  - 103/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gromadzkiej 8, stanowiącej działkę numer 20 z obrębu ewidencyjnego numer 4102,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 104/23 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 105/23 (komentarzy: 0) - zaopiniowania powiększenia ośrodka rehabilitacji zwierząt,
Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 29
  - 106/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących finansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którego nie są mieszkańcami,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 107/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie.
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 113/23 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Polski Walczącej na terenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szczerbcowej 1 w Szczecinie,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 108/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dereniowa),
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 109/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Choinkowa),
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 110/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cytrynowa),
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 111/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w mieście Szczecinie (skwer Romana Kużaka),
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 112/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla skweru w mieście Szczecinie (skwer ks. Jacka Kochańskiego),
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 114/23 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej dla parku w Szczecinie (park Antoniego Kadziaka).
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2022 r.
6. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.
  - 111/23 - nadania nazwy urzędowej dla skweru w mieście Szczecinie (skwer Romana Kużaka),