Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-04-25 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 marca 2023 r.
Głosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 98/23 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 77/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Noakowskiego 64” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 78/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Świętojańska” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 80/23 (komentarzy: 0)-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – szpital” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 28
  - 81/23 (komentarzy: 0)-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Świętego Ducha” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 82/23 (komentarzy: 0)-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Ostrów Grabowski” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 83/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 84/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 85/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 86/23 (komentarzy: 0)-przyznania Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 87/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 88/23 (komentarzy: 0)-przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 57 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 89/23 (komentarzy: 0)-wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 90/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 91/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 92/23 (komentarzy: 0)-wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 94/23 (komentarzy: 0)-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1063, stanowiących działki: numer 5/1 położonej przy ulicy Bydgoskiej 2 i numer 5/2 położonej przy ulicy Bydgoskiej,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 95/23 (komentarzy: 0)-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059, stanowiącej działkę numer 9/26 położonej w rejonie ulicy Tama Pomorzańska,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 96/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 97/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 99/23 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
  - 100/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecin (plac 4 czerwca 1989 r.),
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 101/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie.
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
5. Ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Szczecin za 2022 rok.
6. Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok.
8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok samorządowych instytucji kultury.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.