Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2023-04-25 10.00

Transmisje z obrad sesji Rady Miasta

Wyniki głosowań

Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideoPorządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 marca 2023 r.
Głosujących ZA: 0 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 98/23 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 77/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Noakowskiego 64” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 78/23 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Świętojańska” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 80/23 (komentarzy: 0)-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – szpital” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 28
  - 81/23 (komentarzy: 0)-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Świętego Ducha” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 82/23 (komentarzy: 0)-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Ostrów Grabowski” w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 83/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 84/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 85/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 86/23 (komentarzy: 0)-przyznania Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 87/23 (komentarzy: 0)-przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 88/23 (komentarzy: 0)-przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 57 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 89/23 (komentarzy: 0)-wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 90/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 91/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 92/23 (komentarzy: 0)-wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 94/23 (komentarzy: 0)-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1063, stanowiących działki: numer 5/1 położonej przy ulicy Bydgoskiej 2 i numer 5/2 położonej przy ulicy Bydgoskiej,
Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 95/23 (komentarzy: 0)-wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059, stanowiącej działkę numer 9/26 położonej w rejonie ulicy Tama Pomorzańska,
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
  - 96/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 97/23 (komentarzy: 0)-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.
Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 99/23 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu,
Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
  - 100/23 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecin (plac 4 czerwca 1989 r.),
Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 101/23 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie.
Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
5. Ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Szczecin za 2022 rok.
6. Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok.
8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok samorządowych instytucji kultury.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin